3.16.2017

Thirrje për aplikime në programin e medias

THIRRJE PËR APLIKIME - Programi i Medias

Tematika: 

Shkarko Dokumentat: 

THIRRJE PËR APLIKIME
Programi i Medias
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, në kuadër të Strategjisë 4-vjecare, ka ndërmarrë një angazhim të ri në fushën e medias, me synimin për të promovuar dhe mbështetur Integritetin e Medias. Qëllimi është që të kontribuojë për të garantuar një ekuilibër të shëndetshëm midis lirisë së medias dhe përgjegjësive që burojnë prej saj : profesionalizëm, objektivitet,  shërbim publik dhe transparencë.
Për këtë qëllim, Fondacioni do të ofrojë mundësi për organizata dhe individë të angazhuar për të kontribuar në prodhimin e një gazetarie cilësore në shërbim të interesit publik, si dhe për grupe të rinjsh që duan të eksperimentojnë me forma e mënyra krijuese të mbulimt/tregimit të ngjarjes e sjelljes së fakteve të publiku.
Bazuar në sa më sipër, Fondacioni shpall Thirrjen për koncept-ide, për të mundësuar mbështetje financiare dhe mentorim për :
- Modele, platforma apo programe mediatike që prodhojnë gazetari cilësore, duke u bazuar në standartet profesionale të gazetarisë. Inkurajohet përdorimi i metodave hulumtuese dhe analizave cilësore të bazura në fakte e të dhëna.
- Mbështetje për Media komunitare dhe/ose rinore, modele që përdorin median dhe teknologjinë për më shumë aktivizëm krijues dhe ndryshim social.
- Mbështetje për iniciativa që tentojnë të diversifikojnë instrumentat mediatikë të përdorur për ta sjellë informacion në një formë ndryshe dhe më afër publikut.
Ftohen të sjellin koncept-idetë e tyre lidhur me sa më sipër, organizata, gazetarë apo grupime joformale.
Të interesuarit duhet të dorëzojnë listën e dokumenteve si më poshtë :
  • Përmbledhje të idesë sipas formatit bashkangjitur
  • Letër Motivimi
  • CV të grupit të punës
Afati i Aplikimit 7 Prill 2017
Dokumentet duhet të dërgohen me email, në adresën konkurs@osfa.al
Për cdo pyetje mbi aplikimin, mund të kontaktoni Fondacionin në adresën e mëposhtme:
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë,
Rr.Qemal Stafa, P.120/2, Tiranë
Tel : +355 42234223
konkurs@osfa.al

linku origjinal i njoftimit: http://www.osfa.al/njoftime/thirrje-per-aplikime-programi-i-medias#

3.13.2017

Shkollë verore për aktivizimin mjedisor nga REC

Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) Shqipëri, në kuadër të projektit "Shoqëria civile shqiptare për një Mjedis Evropian (ACHIEVE)", mbështetur nga Delegacioni i BE-së në Shqipëri, si pjesë e trajnimeve të Paketës së Punës për Rritjen e Kapaciteteve të Shoqërisë Civile, organizon në javën e parë të muajit prill shkollën verore me temë “Mëso, përfshihu, ndiq dhe ti shtigjet e aktivizmit mjedisor”. Kjo shkollë verore është një kurs trajnimi një javor i një formati të veçantë, që ka si qëllim ngritjen e kapaciteteve të të rinjve dhe përgatitjen e tyre si drejtues dhe pjesëmarrës aktiv të OJF-ve mjedisore.
Programi i kursit përbëhet nga disa module leksionesh mbi motivimin e anëtarëve, vullnetarizmin, gjetjen e fondeve dhe përgatitjen e një projekt-propozimi, rrjetëzimin etj. Kursi do të zhvillohet përgjatë një jave, ku çdo modul e vë theksin në mësimin praktik mbi tematikat e përzgjedhura.
Ftohen të aplikojnë anëtarë të rinj të OJF-ve (një person për organizatë), të cilët kanë entuziazmin dhe dëshirën e mirë për të forcuar më tej organizatën që ata përfaqësojnë.
Për të shprehur interesin tuaj për pjesëmarrje, duhet të dërgoni: 
(i) Një shprehje interesi nga Drejtuesi i Organizatës që ju përfaqësoni (me firmën dhe vulën e drejtuesit); si dhe 
(ii) Formularin e aplikimit, të plotësuar, të cilin mund ta shkarkoni duke klikuar këtu http://albania.rec.org/ngjarjet/275/shpallen_aplikimet_per_pjesemarrje_ne_shkollen_verore
Mosha e aplikantëve nuk duhet të jetë më e madhe se 30 vjeç dhe aplikuesi nuk duhet të ketë qenë pjesëmarrës në trajnimet e mëparshme të organizuara nga REC Shqipëri.
Aplikimet duhet të dërgohen në adresën e-mailit: DRuci@rec.org, brenda datës 20 Mars 2017.
Pjesëmarrësit e OJF-ve që do të përzgjidhen për të marrë pjesë në Shkollën Verore, do të njoftohen brenda 3 ditësh nga mbyllja e afatit të dorëzimit të aplikimit, së bashku dhe me detajet e tjera mbi logjistikën dhe vendin e organizimit të këtij trajnimi.
Shënim: REC mbulon të gjitha shpenzimet e nevojshme që lidhen me pjesëmarrjen e personave në trajnim (përfshirë udhëtimin, akomodim për ata që do të duhet të udhëtojnë etj).
Për më shumë informacion mund të kontaktoni me:
Daniela Ruçi | Menaxhere Projekti 
REC Shqipëri 
E-mail: DRuci@rec.org / Tel: +355 4 223 2928 
Web: albania.rec.org