2.09.2017

Bursa kërkimore për studentë të doktoraturës ose stafe akademike nga OSFA

Civil Society Scholar Awards 2017: Hapen aplikimet për bursa kërkimore për studentë të doktoraturës ose stafe akademike


Thirrjë për Aplikim
Civil Society Scholar Awards (2017 -2018)

Programi i Bursave të Fondacionit Shoqëria e Hapur, shpall thirrjen për Aplikime për Bursat : Civil Society Scholar Awards ( CSSA ), për  vitin Akademik 2017 -2018.

QËLLIMI :
Civil Society Scholar Awards (CSSA) mbështet projekte akademike ndërkombëtare për të mundësuar studentët e doktoraturës dhe stafet akademike,  të aksesojnë burime të rëndësishme për  punen e tyre kërkimore, zhvillimin e tyre profesional si studiues, si intelektual apo në mësimdhënie.

KUSH MUND TË APLIKOJË :
  • Studentë të Doktoraturës që   studiojnë në universitete të akredituara, brenda ose jashtë vendit ;
  • Staf Akademik me kohë të plotë në Universitetet në Shqipëri  (kërkohet të kenë Diplomë Masteri).

AKTIVITET QË MUND TË FINANCOHEN :
Projekte ndërkombëtare akademike, afat shkurtër, të tilla si : kërkim në terren (mbledhje të dhënash); vizita kerkimore në biblioteka, arkiva apo universitete; zhvillim kursesh/kurrikulash; dhe bashkëpunime  kerkimore  ndërkombëtare që çojnë në publikime ‘peer- reviewed’.
Mund të ofrohet mbështetje edhe për ‘tuition fee’ vetëm për vitin e parë të doktoraturës, kur studimet kryhen jashtë Shqipërisë.

FUSHAT E STUDIMIT :
Propozimet për çdo fushë brenda Shkencave Sociale dhe Humane janë të mirëpritura, veçanërisht ato që lidhen me:
  • Ligji, drejtësia, dhe qeverisja; Zhvillimi i qëndrueshëm dhe menaxhimin i burimeve natyrore; Të drejtat ekonomike dhe fuqizimin i të varfërve; Shëndeti publik, punë sociale dhe zhvillim komuniteti; Kuadri Ligjor dhe Politikat lidhur me ‘New Media’; Arsimi gjithëpërfshirës; Studimet pas konfliktit; Të drejtat e Njeriut.

AFATI I APLIKIMIT :
Afati i fundit për aplikim është 31 Mars 2017
Mund të aplikoni online te linku : https://scholarshipprograms.submittable.com/submit/46b880a0-6e79-4185-b2be-696f1e9b6946/civil-society-scholar-awards-2017-2018
ose mund të dorëzoni aplikimin pranë zyrave të Fondacionit Soros në Tirane :
Rr.Qemal Stafa, P.120/2, Tiranë
Tel : +355 42234223
Për cdo pyetje apo paqartësi ju mund të kontaktoni në adresën : bursa@osfa.al

Linku origjinal i njoftimit: http://www.osfa.al/njoftime/civil-society-scholar-awards-2017-hapen-aplikimet-per-bursa-kerkimore-per-studente-te-doktoratures-ose-stafe-akademike

2.08.2017

Junior Achievement kërkon Program Development and Quality Manager

Program Development & Quality Manager

VACANCY ANNOUNCEMENT
Junior Achievement of Albania is looking for qualified candidates to fill the following vacancy.
Post Title:          
 Program Development & Quality Manager (full time)
Duty station:   
Tirana
Type of Contract:
Employment Agreement
Educational Background:
University degree. A Master or higher university degree is highly preferred
Work Experience:
At least 3 years of relevant experience (preferred) 
Tentative starting date: 
 1 April 2017
 Deadline for Application:
15 February 2017, 5:00 p.m.

INSTRUCTIONS FOR APPLICATION:
Interested and qualified candidates should submit a letter of interest and updated resume, to the following address:
Junior Achievement of Albania
Rr. Pjeter Bogdani, No.36/1  
Or via e-mail at: info@junior-albania.org
Please, indicate on your envelope and on your cover letter the position you are applying for. Only short-listed candidates will be notified.

Linku i plotë i njoftimit: http://share.jayeapps.com/uploads/ad8e6accfac794af2c5220229efd476d/files/JA%20-%20Pogram%20Development%20%20Quality%20Manager-2017.pdf