9.28.2016

Bursa studimi nga SOROS pranë Universitetit Amerikan në Bullgari

Aplikime për në AUBG - sezoni i Pranverës 2017
1 - Të kenë përfunduar shkollën e mesme;
Tel: +355-42-234621, 234223
e-mail: bursa@osfa.al
ABF Student Center
American University in Bulgaria
12 Svoboda Bachvarova St.
Blagoevgrad 2700, Bulgaria
Fondacioni SOROS bursa@osfa.al dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG) admissions@aubg.edu.
Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për studime 4 – vjeçare bachelor në AUBG- Universitetin Amerikan në Bullgari për të filluar vitin akademik 2016-2017 në semestrin e Pranverës ‘17.

Degët që ofrohen në këtë Universitet janë:
Shkenca Kompjuterike; Ekonomiks; Administrim Biznesi;
Studime Europiane; Histori dhe Civilizim; Sisteme Informative; Gazetari dhe Komunikim; Matematikë; Shkenca Politike dhe Mardhënie Ndërkombëtare;
Letërsi
KRITERET
Kandidatët e interesuar në momentin e aplikimit duhet që:
2 - Të kenë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze (të folur dhe të shkruar). Të kënë rezultat të provimit TOEFL: ITP minimum 550 pike, ose IBT minimum 80 pikë. Për këtë duhet që Qendra ku ju keni dhënë provimin t’ia dërgojë rezultatin AUBG-së.
3 - Aplikantët duhet të kenë një notë mesatare të lartë.

APLIKIMI:  Ju duhet të aplikoni fillimisht online në linkun :
Më pas duhet të dorëzoni Formularin e Ndihmës Financiare të plotësuar, së bashku me të gjithë dokumentat plotësues, në një nga adresat e mëposhtëme:
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros),
Rr. Qemal Stafa, 120/2, Tiranë
Ose
Admissions Office
AFATI 1 TETOR 2016
Për më tepër informacion dhe për çdo pyetje për procesin e aplikimit, mund të na shkruani:
Klikoni këtu për të parë listën e dokumentave të kërkuar.

Linku origjinal: http://www.osfa.al/njoftime/aplikime-per-ne-aubg-sezoni-i-pranveres-2017