5.06.2016

Çelësi i zgjidhjes së provimit të parë UAMD, Drejtim Strategjik

Përgjigjet e tezës A

Seksioni I             
Pyetja 1                  E vërtetë
Pyetja 2                  E gabuar
Pyetja 3                  E vërtetë
Pyetja 4                  E gabuar
Pyetja 5                  E gabuar
Pyetja 6                 E vertete
Pyetja 7                E vertete
Pyetja 8                E gabuar
Pyetja 9                E gabuar
Pyetja 10             E vertete

Seksioni II
Pyetja 1  - e
Pyetja 2 - c
Pyetja 3 - c
Pyetja 4 - a
Pyetja 5 - c
Pyetja 6 - d
Pyetja 7 - e
Pyetja 8 - f
Pyetja 9 - a
Pyetja 10 - a
Seksioni III
Pyetja 1 - fq. 22
Pyetja 2 - fq. 58
Pyetja 3- fq. 88
Pyetja 4 - fq. 161


Përgjigjet e tezës B

Seksioni I             
Pyetja 1                  E vërtetë
Pyetja 2                  E gabuar
Pyetja 3                  E vërtetë
Pyetja 4                  E vertete
Pyetja 5                  E gabuar
Pyetja 6                 E vertete
Pyetja 7                E gabuar
Pyetja 8                E vertete
Pyetja 9                E gabuar
Pyetja 10             E vertete

Seksioni II
Pyetja 1  - e
Pyetja 2 - c
Pyetja 3 - c
Pyetja 4 - a
Pyetja 5 - d
Pyetja 6 - c
Pyetja 7 - f
Pyetja 8 - f
Pyetja 9 - d
Pyetja 10 - d
Seksioni III
Pyetja 1 - fq. 53-54
Pyetja 2 - fq. 102
Pyetja 3- fq. 143
Pyetja 4 - fq. 145


No comments:

Post a Comment