10.21.2015

Programi i MBNJ Financë viti akademik 2015-2016

Struktura e literaturës së programit mesimor:

Tema 1: Leksion
Tema 2: Leksion
Tema 3: Leksion
Tema 4: Liber
Tema 5: Leksion
Tema 6: Leksion 
Tema 7: Liber
Tema 8: Leksion
Tema 9: Leksion
Tema 10 Liber
Tema 11 Leksion
Tema 12 Leksion
Tema 13 Liber
Tema 14 Liber
Tema 15 Liber


2. Ndarja e pikeve eshte si ne vijim: 
15 pike pjesmarrja ne seminare dhe pergjigjet vjetore
15 pike provimi ndermjetes
70 pike provimi perfundimtare

Ju urojmë pune te mbare dhe suksese !

No comments:

Post a Comment