6.28.2015

Pozicion vakant: Inxhinier Elektrik pranë KURUM sh.a


kurum

Kompania prestigjioze “Kurum International sh.a.” kerkon të punësojë Inxhinier Elektrik,
që plotëson kriteret sa me poshtë:
Pozicioni i Punës: Përgjegjës i Nenstacionit Elektrik 220 KV.
Kërkesat e përgjithshme kualifikuese për këtë pozicion janë si më poshtë:

  1. Të ketë mbaruar studimet e larta për Inxhinieri Elektrike, profilizimi Energjitikë.
  2. Të ketë punuar në  nënstacionet elektrike të tensionit të lartë.
  3. Të ketë jo më pak se 5 vite eksperiencë punë. 
  4. Të njohë mire gjuhën Angleze ose gjuhën Turke.
  5. Të jetë i përkushtuar dhe i aftë të përballojë ngarkesën në punë.

Lutemi te aplikoni me një nga mënyrat e mëposhtme:
Me postë/dorazi, në adresën: 

  1. Departamenti i Burimeve Njerëzore, Kombinati Metalurgjik Elbasan.
  2. Zyrat Qëndrore, Rr.Jul Variboba, Nr.1/21 Tiranë.

Fax: 00355 4 229 05 22 

No comments:

Post a Comment