5.18.2015

Kërkohet Manaxhere (F) për Bar tek 2 kullat

Permbledhja e pozicionit:

Supervizimi i punës në bar:

• Përgjegjëse për porositë e mallit, kur dhe cfarë nevojitet.
• Përgjegjëse për analizat e stokut të mallrave në bar.
• Mbyll xhirot e cdo ditë dhe realizon derdhjet e shumave në departamentin përkatës.
• Komunikon vazhdimisht me stafin per problematikat dhe nivelin e shërbimit.
• Mban dhe implementon metoda pune që përmirësojnë cilësinë në punë dhe shërbimin.
• Organizon evente të ndryshme në periudha të ndryshme te vitit.
• Ndjek me përpikmëri ecurin e punës dhe faturat që I lëshohen klienteve.
• Sigurohet që cdo klient merr faturën e saktë dhe nuk ka ngatërresa apo abuzime.
• Bën analiza të sakta për të ulur shpenzimet.
• Mban në kontroll të vazhdueshëm të faturat hyrëse në lokal si dhe cmimet përkatëse.

Cilësia e shërbimit në bar:

• Përgjegjës për të përmirësuar dhe ruajtur nivelin e mire te shërbimit në bar, duke pasur në qëndër  të vëmëndjes kërkesat e klientit.


Kualifikimet / Kërkesat

- Te kenë përfunduar arsimin e lartë, preferohet dega Ekonomik
- Të kenë mbi 3 vjet experience në pozicione menaxherale.
- Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze
- Njohje shumë e mirë të paketës Microsoft Office, si dhe të programeve financiare.
- Aftësi shumë të mira komunikimi
- Aftësi për të punuar në grupTë gjithë të interesuarat të dërgojnë CV e tyre tek info@azconsulting.al brenda datës 25.05.2015
Vetëm kandidatet e përzgjedhura do të thirren për intervistë.

No comments:

Post a Comment