2.07.2015

GEEK ALBANIA kërkon Agjent/e Marketingu Terreni për Tiranën

GEEK ALBANIA kërkon Agjent/e Marketingu Terreni për Tiranën
Kriteret e kërkuara
- Të banojë në Tiranë.
- Të ketë mbaruar arsmin e lartë, mundësisht në shkenca ekonomike dhe sociale;
- Të ketë aftësi komunikuese, prezantuese dhe shitëse; 
- Të ndjehet komod me punën në lëvizje dhe në terren.
- Të ketë njohuri për përdorimin e kompjuterit, internetit.
- Përvoja e mëparshme e punës në fushën e marketingut ose shitjes përbën avantazh.

Kushtet e ofruara
- Të ardhurat me përqindje në bazë të punës (mesatarisht 500€/muaj)
- Trajnim profesional në nivelet më të avancura të tregut.
- Trajnim shitjesh dhe Media Online.
- Mundësi karriere brenda Sektorit.

Përshkrimi i detyrave
- Njeh zonën dhe mban kontakte me të gjithë subjektet/bizneset në zonë. 
- Ndërmerr kontakte periodike dhe të posacme me Eprorët. 
- Organizon dhe ruan dokumentacion të qartë kontraktual dhe financiar për marrëdhëniet me Klientet.
- Prodhon raporte periodike dhe të posaçme në lidhje me Klientët, frekuencen e takimeve, rezultatet e takimeve, etj.

Procedura e aplikimit
Për të aplikuar për këtë pozicion pune, lutemi dërgoni Curriculum Vitae me fotografi në adresën e emailit: info@geek.al

No comments:

Post a Comment