2.27.2015

12 months Administration Assistant Vacancy: Salary: £18,000 (Glasgow, United Knogdom)

Deadline: 6th March 2015 @ 5pm
 
Salary: £18,000 – £19,000 pro rata, maternity cover up to 12 months. Starting salary commensurate with experience
 
Busy and varied, this is a great job for someone with ambition who wants to make their way in marketing and get inside knowledge and hands-on experience of the full marketing mix and life in the cultural sector.
 
Your work at Culture Republic will be all about supporting colleagues to deliver the best projects and consultancies across Scotland for a wide variety of cultural partners, clients and business leaders. It’s not for the faint hearted. You’ll need to be a smart thinker, have bags of confidence and personality and be able to turn your hand to pretty much anything, whether it’s researching contacts, checking data, running reports, learning how to edit video, writing blog copy, making the tea or tweeting about the latest ideas in digital marketing.
 
We’re pretty relaxed and informal but when it comes to recruiting our team members, we want the best.
 
Culture Republic provides the tools and insights that Scotland’s arts and cultural organisations need to identify and understand their audiences. We help organisations measure and grow their attendance, participation, footfall or digital engagement, by exploring the audiences that they are reaching now; the audiences they are missing, and where to find those elusive hard-to-reach groups.
 
We strive to promote equality for all throughout our activities and functions as an employer and service provider.
 
Please click here for downloadable application materials and to apply via the Culture Republic website.
Category

2.26.2015

5 vende të lira pune tek SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA

4 në Tiranë
1 në Durrës

Më poshtë linku origjinal:

http://sigal.com.al/home/05_career/02_vende_vakante/

2.23.2015

AZ Consulting kërkon Konsulentë/Ekspertë për standardet ISO dhe HACCP

AZ Consulting ushtron aktivitetin e saj duke filluar nga viti 2004. E konceptuar si një kompani që jep zgjidhje të problemeve nga A tek Z, objekti i aktivitetit të saj është dhënia e konsulencës e shtrirë në disa fusha:
  • Manaxhim Cilësie
  • Manaxhim Burimesh Njerëzore
  • Konsulencë Juridike
  • Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun
  • Hartim Planesh Biznesi
Duke qënë vazhdimisht në kërkim të përmirësimit, kërkohen persona të cilët të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Të domosdoshme:
  • Të kenë implementuar më shumë se 2 sisteme Manaxhimi Cilësie (ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27000 etj) si dhe HACCP.
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe/ose italiane.
  • Të ketë të paktën 2 vite punë në këtë sektor
Të preferueshme:
  • Të zotërojë patentë
  • Të ketë më shumë se 5 vite pune punë eksperiencë në sektor

Duke qënë se ne e vlerësojmë kohën Tuaj lutemi vlerësoni dhe Ju kohën tonë dhe aplikoni VETËM nëse plotësoni kriteret e domosdoshme.Të interesuarit janë të lutur të vizitojnë faqen tonë të internetit www.azconsulting.al për të kuptuar profilin e punës dhe të aplikojnë duke dërguar një cv në adresën e e-mailit: info@azconsulting.al deri në datë 1.03.2015


Vetëm personat e përzgjedhur do të thirren për intervistë

International Youth Forum in Tokyo, Japan: Worldwide call for youth: All costs covered by Organizers


What is the Scholarship Program? 

Overview
The World Bank scholarship and fellowship programs contribute to the World Bank Group’s mission of forging new dynamic approaches to capacity development and knowledge sharing in the developing world.  They are also an important component of the Bank Group’s efforts to promote economic development and shared prosperity through investing in education and developing human resources globally.   
Funded by the Japanese government and other member countries, the programs provide opportunities for graduate and postgraduate studies leading to masters’ and doctoral degrees in development-related fields for mid-career professionals and researchers.  Since the programs select scholars in part due to their affiliations with agencies and institutions crucial to their countries’ development, the awards contribute to institutional capacity building as well as to individual development.  Recipients of World Bank scholarships and fellowships commit to return to their home countries to apply their increased expertise and technical knowledge to benefit their countries. 
The programs have helped to form a global network of well-trained and experienced development professionals, transforming their countries and positively impacting future generations.
WBI Scholarships Program (WBISP) comprises three separate scholarship and fellowship programs:  the Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSP); the Japan Indonesia Presidential Scholarship Program (JIPS); and the Robert S. McNamara Fellowship Program (RSM). The World Bank administers the Scholarship Programs through the World Bank Institute (WBI).  Each of the three scholarships is overseen by a Steering Committee comprised of a subset of Executive Directors and World Bank management. A secretariat for day-to-day administration is maintained within WBI.
The Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSP) is our largest. This program enables mid-career professionals from developing countries to access the latest techniques and knowledge through graduate studies at universities worldwide. It was established over 25 years ago as part of the special Policy and Human Resources Fund set up by the government of Japan to support the development of human resources in less developed countries. The annual call for new scholars takes place in February – March.  There is also a small component awarding scholarships for Japanese nationals graduate students. These scholarships provide full tuition and fees, a monthly living stipend, round-trip air tickets and travel allowance for your graduate program.

JJ/WBGSP has helped create an international community of highly trained professionals working in economic and social development through financing of graduate and post-graduate studies. To date, the Program has awarded over 5000 scholarships selected from over 65,000 applicants, disbursing over US$200 million dollars in funding from the Japanese government.
The JJ/WBGSP is quite unique among the hundreds of multilateral, bilateral and NGO funded scholarship programs offered to international students. Unlike most other well- known programs it does not focus on a specific region, group, hosting institution or country, or field of study.  Except for a small funding window for Japanese citizens, the only major restrictions are: scholars from developing countries pursue abroad graduate studies in one of our partner or preferred masters programs, and upon graduation scholars return home to contribute to the development of their country.

Linku origjinal: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/WBI/EXTWBISFP/0,,menuPK:551559~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:551553,00.html

2.07.2015

GEEK ALBANIA kërkon Agjent/e Marketingu Terreni për Tiranën

GEEK ALBANIA kërkon Agjent/e Marketingu Terreni për Tiranën
Kriteret e kërkuara
- Të banojë në Tiranë.
- Të ketë mbaruar arsmin e lartë, mundësisht në shkenca ekonomike dhe sociale;
- Të ketë aftësi komunikuese, prezantuese dhe shitëse; 
- Të ndjehet komod me punën në lëvizje dhe në terren.
- Të ketë njohuri për përdorimin e kompjuterit, internetit.
- Përvoja e mëparshme e punës në fushën e marketingut ose shitjes përbën avantazh.

Kushtet e ofruara
- Të ardhurat me përqindje në bazë të punës (mesatarisht 500€/muaj)
- Trajnim profesional në nivelet më të avancura të tregut.
- Trajnim shitjesh dhe Media Online.
- Mundësi karriere brenda Sektorit.

Përshkrimi i detyrave
- Njeh zonën dhe mban kontakte me të gjithë subjektet/bizneset në zonë. 
- Ndërmerr kontakte periodike dhe të posacme me Eprorët. 
- Organizon dhe ruan dokumentacion të qartë kontraktual dhe financiar për marrëdhëniet me Klientet.
- Prodhon raporte periodike dhe të posaçme në lidhje me Klientët, frekuencen e takimeve, rezultatet e takimeve, etj.

Procedura e aplikimit
Për të aplikuar për këtë pozicion pune, lutemi dërgoni Curriculum Vitae me fotografi në adresën e emailit: info@geek.al