12.21.2015

Transactional Processing Administrator në Vodafone

Transactional Processing Administrator will perform the assigned transactional processing activities, including month end closing duties in a timely and accurate manner, in accordance with defined operating procedures.
Key accountabilities:
 • Research on the different Vodafone Italy internal platforms
 • Understand the type of payment and allocate it to the correct Customer ID.
 • Reconciling transitory accounts
 • Identify items that have not been fully processed. Once identified the correct process is triggered to clear the unreconciled items.
 • Managing the relationship with the Italian team of Account Receivables.
 • Managing the accurate and timely day to day manual journal postings in the general ledger.
 • Emitting credit notes to the pre identified customers.
 • Monitoring daily cash flows and daily forecasting
 • Prepare Management Reports.
 • Monitoring KPI and ensure to maintain desired levels.
Core competences, knowledge and experience:
 • Ability to work in a team
 • Good communication skills
 • Strong numerical skills and precision
 • Actively searching for the potential process improvements
 • Independent & proactive
Must have technical / professional qualifications:
 • Accounting background
 • Excellent level of Italian language
 • Very good Level of English Language
Only the candidates selected for interviews will be contacted. 

The interested candidates are invited to apply here, specifying the position they are applying for, untilDecember 17, 2015


Linku origjinal i njoftimit: http://www.vodafone.al/vodafone/Transactional_Processing_Administrator_4382_1.php

12.10.2015

Vend i lirë pune: Business Sales Account Executive pranë Vodafone

The purpose of this role is to manage prospective, new and existing business customer aiming at achieving company target.
Main job accountabilities:
 • Achieve quantitative and qualitative targets
 • Promoting & developing customer satisfaction practices through regular meetings
 • Analyze customer's communication costs, suggest the right solution to reduce them, explain our various products and services
 • Retention of the existing customers by organizing frequent meetings with them, dealing with their general and specific requirements and enforcing the mutual collaboration.
 • Promote directly new products and services and offers to the customers
 • Provide qualitative feedback on post-paid customer behaviour as requested by the respective Manager
 • Ensure and control the application of all company' s policies and procedures by all employees
Profile requirements:
 • Strong sales skills
 • Goal driven
 • Self-motivation and initiative are essential combined with problem solving capability
 • Good analytical skills
 • Good presentation skills
 • Good understanding of the area
 • High level of negotiation skills is required
 • A very good command of written and spoken English is essential.
 • University degree
 • 1 year relevant experience in sales
 • Knowledge of the telecommunications or information technologies market
Only the candidates selected for interviews will be contacted. 

The interested candidates are invited to apply here, specifying the position they are applying for, untilDecember 15, 2015

Download pdf format

Linku origjinal i njoftimit: http://www.vodafone.al/vodafone/Business_Sales_Account_Executive_4383_1.php

12.04.2015

Fellowship tre mujor për nëpunësit publikë nga Soros

Call For Applications Fellowship Programme for Government Officials 2015/2016


The European Fund for the Balkans (EFB) is seeking government officials from the Western Balkans to spend a three-month fellowship in EU government institutions in Austria, Czech Republic, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain and Sweden. Fellowship Programme for Government Officials is EFB’s flagship intervention focused on EU integration-driven reforms of the Western Balkans’ administrations by educating and motivating public officials to practice and advocate European principles of public administration.
The full Guidelines for Applicants are available at this page.
To start your online application, visit application page.
The templates for the documents requested to be attached to the online application are available here:

The documents for information (do not fill in at this point) are available here:

The deadline for submission of applications is December 15th 2015.
The European Fund for the Balkans (EFB) is an initiative launched in 2007 by private European foundations. The EFB aims at strengthening democracy, fostering European integration and affirming the role of the Western Balkans in addressing Europe’s emerging challenges.
The Fellowship Programme for Government Officials is a one-year practice-oriented educational programme for government officials. The purpose of the programme is to give impetus to the EU integration-driven reforms of the Western Balkans’ administrations, through building the capacities of individuals who are acting as the agents of change. The programme targets ambitious young government officials with a strong commitment to contributing to the development of their societies who are lifelong learners, acquiring skills and broadening their horizons throughout their careers.

Linku origjinal i njoftimit: http://www.osfa.al/njoftime/call-for-applications-fellowship-programme-for-government-officials-20152016

12.03.2015

Bursë për studime Master në Marymount University California

Linku për bursa nga Unicaf

https://unicaf.org/Marymount/Apply/albania&utm_source=facebook&utm_medium=cpm&utm_campaign=FB-MCU-Albania

12.01.2015

Përgjigjet e detyrës së kursit F309

Emer Mbiemer Vlerësimi CV+LM Komente Komente 2
Adela  Bardhoci 0 pas afatit
Alkejda Vllacaj 0 pas afatit
Anisa Beta 4.5 faqosja e l.m, formati jo krejt standard dhe estetik për syrin
Arbora Hajdini 4 Cv në ang, rreshtat jo drejt, një fjali në shqip. Letra e motivimit faqosja dhe template, një faqe kot bosh       11:55
Armela Seidi 4.5 faqosja tek l.m, foto tek cv në ang
Besmira Kadrija 2 CV në ang mungon, cv në shqip foto jashtë standardit,modeli jo krejt i përshtatshëm, letra e motivimit faqosja       11:39
Briana Leka 0 nuk ka dorëzuar detyrë
Dajana Mulla 3.5 versioni shqip dhe ang spërputhen, mungon foto, emërimi i dokumenteve, l.m e përciptë dhe faqosja e gabuar       11:52
Denalda Shabani 5 BRAVO
Doisina Mustafa 1.5 CV do të skualifikonte në një konkurs potencial, l.m faqosja
Eglantina Mana 0 pas afatit
Eneida Dervishi 0 pas afatit
Enxhi Guni 0 pas afatit
Erga Tafaj 0 nuk ka dorëzuar detyrë
Ermela Lila 4.5 foto e papërshtatshme, header i l.m jo sh i qartë
Greisi Xhafa 5 faqosja tek l.m, teksti dhe cv shkëlqyer           *
Joana Llapi 4 zgjidh një tjetër format për cv. Ky që ke zgjedhur është i lodhshëm për syrin dhe tek gjuhët e huaja përmblidhi në tabelë ose horizontalisht si të dhëna. Tek l.m faqosja dhe koka e letrës duhet riparë pozicionimi
Kejvi Osmanaj 4.5 CV sh mirë që ke zgjedhur këtë format, l.m faqosja dhe pak jashtë standardit hapësira ndërmjet rreshtave
Klaudio Prifti 4.5 një faqe bosh tek CV al dhe eng, l.m faqosja
Klea Zeneli 4.5 faqosja tek l.m një faqe bosh
Klodiana Dakaj 4.5 CV përdor modelin në ang, l.m ok, riemëro njërin dokument
Lusien  Ngresi 0 pas afatit
Marinela Prifti 4.5 CV sh mirë, l.m faqosja dhe pak jashtë standardit, pak shkurt
Olesia Ibrahimi 0 nuk ka dorëzuar detyrë
Poliana Qirici 0 pas afatit
Sidorela Xheka 5 CV sh mirë që ke zgjedhur këtë format, l.m faqosja 
Suzana Balla 0 pas afatit
Xhensila Beta 4.5 CV sh mirë, l.m me formate të ndryshme shkrimi, faqosja, mbiemri im është Bilali, shkruhet në tekst jo në subjekt të e-mailit

11.23.2015

MBNJ Leksioni i pestë

Analiza e punës

E vërtetë apo e gabuar

1. Informacioni i mbledhur gjatë analizës së punës shërben për hartimin e përshkrimeve dhe specifikimeve të punës.

2. Informacioni i mbledhur për gjatë analizës së punës është i formës cilësore.

3. Lloji i informacionit që mblidhet gjatë analizës së punës varet nga lloji i punës.

4. Përdorimi i teknologjive të reja ka paksuar nevojën për analizën e metodave.

5. Vështirësia për të identifikuar se çfarë bëjnë manaxherët gjatë kohës së punës ka ndikuar në interesimin më të madh për analizën e punës së tyre.

6. Kartat e rrjedhjes së procesit përcaktohen si karta të profilit të aftësive që shërbejnë për zhvillimin dhe vlerësimin e kurrikulave të formimit professional.

7. Për të marrë një informacion sa më të mire nga pikpamja cilësore  duhet të përdorim një metodë të vetme në analizën e punës

8. Zgjedhja e metodës së përshtashme për analizën e punës varet dhe nga kapaciteti i punonjësit që shërben si burim informacioni.

9. Në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme analiza e punës mund të kryhet nga eprorët e drejtpërdrejtë.

10.Përshkrimi i punës përmban informacionin lidhur me eksperiencën, arsimin, njohuritë specifike, zotësitë dhe aftësitë e kërkuara për realizimin e punës.

11.Kërkesat (specifikimet) e punës përmbajnë informacion lidhur me funksionet, detyra, përgjegjësitë në një pozicion pune.

12.Informacioni i dhënë në paragrafin “Përmbledhje e Punës” përdoret përgjithësisht në lajmërimet për rekrutimin.

13.Kërkesat e punës duhet të kufizohen në një minimum të nevojshëm të kualifikimit për të realizuar punën nga punonjësit e rinj.

14.Në përshkrimin e punës duhet të përfshihen jo vetëm detyrat kryesore dhe ato dytësore por edhe detyra të rastit.

15.Standartet e performancës janë veçanërisht të specifikuara në përshkrimet e punës kur organizatët preferojnë të ruajnë një farë fleksibiliteti.

16.Analiza e punës mund të perceprohet si kërcënuese nga ana e punonjësve.11.18.2015

MBNJ Leksioni i katërt

ORGANIZIMI

I. Të vërteta apo të gabuara

 1. Organizimi i punës është një fushë komplekse për të cilën interesohen specialistë të fushave të ndryshme.

 1. Organizatat që kanë një vision afat shkurtër për personelin janë më të prirura të  pranojnë detyrimet dhe të marrin masa për zbatimin e ligjeve në fushën e organizimit të punës.

 1. Trajtimi teknik nuk është i përshtatshëm për oragnizatat e shërbimit.

 1. Në rregullimin e detyrave të punës sipas trajtimit teknik na vijnë në ndihmë punimet e Herzbergut lidhur me pasurimin e punës.

 1. Në bazë të trajtimit mekanik në organizimin e punës janë studimet e ndërmarra në Institutin Tavistock  të Londrës gjatë viteve 50.

 1. Trajtimi human në ndarjen e detyrave të punës synon stimulimin e motivimit të punonjësve dhe rritjen e kënaqësisë në punë.

 1. Projektimi i një sistemi efektiv socioteknik, mund të plotësojë tërësisht nevojat e sistemit teknik dhe të atij social të punës

 1. Rregullimi i punëve në mënyrë të tillë që punëtorët të mund të marrin pjesë në vendimet që iu interesojnë  dhe të fitojnë autonomi përsa i përketdrejtimit të punës së tyre është karakteristikë e organizimit socio-teknik të punës.

 1. Paqartësia e roleve të punës vjen nga një kërkesë shumë e madhe e punës qëftë në raport me kohën, qoftë në raport me burimet disponibël.

 1. Përcaktimi i standarteve të punës është veprim i organizimit të punës.

 1. Kordinimi i punës me jetën private, si një nga objektivat e organizimit të punës, ndikohet nga rregullimi i orareve të punës. 

 1. Rregullimet e orareve të punës nuk mund të ndikojnë në paksimin e lodhjes dhe rrezikut të aksidenteve në punë.

 1. Java e ngjeshur e punës është një lloj orari që përmban intervale fikse dhe intervale të lira brenda tij.

 1. Orari fleksibël e bën më të kompleks manaxhimin e presences në punë.

 1. Oraret fleksibël nuk përmbajnë periudha të prezences të detyrueshme në punë.  

 1. Puna e ndarë është një formë e vacantë e punës me kohë të pjesëshme.

 1. Ergonomia është një shkencë  që përmbledh punime të disiplinave të ndryshme dhe ka për qëllim të sigurojë përshtatjen e punonjësit me vendin e punës.


11.17.2015

Edona Bilali në News 24

Marrëdhënie e mirë apo miqësi e ngushtë në punë?

https://www.youtube.com/watch?v=4FAlEQFUYB0

11.10.2015

Rishpallet vakant pozicioni i Ekspertit të Medias dhe Komunikimit

Re-announcement Vacancy: Media & Communication Expert

Location:                  Tirana, Albania
Organization:            LEVIZAlbania
Employment Type:    Full Time
Contract duration:     1 year (with possibility of extension up to 3 years)

Background information
“LevizAlbania”(LA) is an initiative funded by the Swiss Embassy and implemented by three Albanian organizations, Open Society Foundation for Albania (OSFA), Partners Albania and Co-Plan for the period 2015-2019. LevizAlbania is an innovative project designed to have a catalytic effect on local democracy in Albania. It will enhance local democracy by cultivating a locally rooted, demand-driven and influential civil society at sub-national level across the country.

Duties and Responsibilities
Media & Communications Expert is responsible for:
 • Developing, coordinating and implementing of the communication plan and media related tasks in accordance with the LA goal and objectives;
 • Planning, organizing and coordinating public relations of LA events and activities;  Managing the official website of LA and its social media platforms in collaboration with other staff members;  Organizing and overseeing media related activities under the lessons sharing activities of the LA Project, etc.;
 • Developing the communication tools of LA;
 • Collecting and updating the information about the LA, identifying and documenting best practices and lessons learned;
 • Reviewing and monitoring the outreach of the LA, recommending actions to address the bottlenecks. 
  
Required Skills and Experience
 • Advance university degree MA or equivalent in a relevant field: Public Relation; Communication, Journalism, Political Science;
 • At least 3 years of work experience (preferably PR in Civil Society and/or Public Institutions and journalism);
 • Outstanding communication and writing skills; proven record of media-effective writing;
 • Good analytical and organizational skills;
 • Objective and results-oriented, steadfast and persevering;
 • Good knowledge of civil society sector, good governance. Preferable previous experience with international organizations/projects;
 • Proven excellence in writing and editing skills in Albanian and English languages;
 • Proven capacity and willingness to work in a team oriented way;
 • Good IT and software skills; good skills to develop and manage web page content and layout design.
  
APPLICATION PROCEDURES:
The application should include a cover letter and the CV in English. Other supporting documents are welcomed. The application should arrive not later than 15 November 2015 via email to: info@osfa.al.
Only short-listed candidates will be contacted for interviews. 
LEVIZAlbania is an equal opportunity employer and welcomes applications from all interested groups without any discrimination!
For more information contact via: info@osfa.al or Landline: +355 4 22 34 621