12.19.2014

Ambasador i paqes i certifikuar nga Ambasada Gjermane


Përshkrimi:

Ky workshop është krijuar dhe dizenjuar duke u bazuar në modelet e para të trainimeve informale për të qënë përfaqsuar sa më denjësisht shoqërinë shqiptare. Për herë të parë në Shqipëri krijohet grupi i Ambasadorëve te Paqes në bashkëpunim me Ambasadën Gjermane ku çdo indvid që do të përzgjidhet do jetë pjesë e një trajnimi intensiv tre ditor. 

Ndryshe nga cdo program, workshop, trajnim tjetër ku keni marrë pjesë në këtë trajnim nuk do të ketë fitues që nuk kane luftuar për kupat e tyre. Për të qenë pjesë e këtij formati do iu duhet të jeni kreativë në CV tuaja ku do të paraqitni me foto aktivitetetet qe keni marre pjesë ,një përshkrim të aktiviteteit si dhe çertifikimeve përkatëse.
Në fund të trajnimit të gjithë do të pajisen me një ÇERTIFIKIM nga Ambasada Gjermne. Për të qenë pjesë e këtij trajnimi dërgoni me email të dhënat e mëposhtme dhe CV tuaj kreative.

AFATI I APLIKIMIT 05.12.2014 - 28.12.2014 ora 15.00. APLIKIMET PAS DATËS 28.12.2014 NUK TË PRANOHEN.

Fee e aplikimit është 20 euro.

Dërgoni me email në adresen: theleader256@gmail.com të dhënat e mëposhtme si dhe CV tuaj krijuaese sipasstandarteve të kërkuara:

Emër:
Mbiemër:
Mosha:
Gjinia:
Numri telefonit:
Universiteti:
Fakulteti dhe dega e studimit:
Motivimi:

Fee: 20 euro


Jan 10, 2015 at 9:30am to Jan 12, 2015 at 6:00pm


Rruga Medar Shtylla, 1000 Tirana,

Linku origjinal: https://www.facebook.com/events/856854597669753/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular
https://www.facebook.com/events/856854597669753/?ref=3&ref_newsfeed_story_type=regular

No comments:

Post a Comment