8.29.2014

Kërkohet Administrator

Një kompani operuese në industrinë ushqimore me eksperiencë 20 vjeçare në treg po kërkon administrator i cili cili duhet të plotësojë kushtet e mëposhtme:

Të domosdoshme:

- Mosha mbi 25 vjeç
- Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze (komunikim dhe shkrim) të provuar
- Eksperiencë në pozicion drejtues mbi tre vite
- Aftësi drejtuese shumë të mira (të provuara)


Preferenciale:

- Një gjuhë e dytë e komunitet europian (preferohet frengjishtja)
- Njohje e industrisë

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV në adresën: edona.bilali@azconsulting.al. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të thirren për intervistë

No comments:

Post a Comment