2.23.2015

AZ Consulting kërkon Konsulentë/Ekspertë për standardet ISO dhe HACCP

AZ Consulting ushtron aktivitetin e saj duke filluar nga viti 2004. E konceptuar si një kompani që jep zgjidhje të problemeve nga A tek Z, objekti i aktivitetit të saj është dhënia e konsulencës e shtrirë në disa fusha:
  • Manaxhim Cilësie
  • Manaxhim Burimesh Njerëzore
  • Konsulencë Juridike
  • Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun
  • Hartim Planesh Biznesi
Duke qënë vazhdimisht në kërkim të përmirësimit, kërkohen persona të cilët të plotësojnë kushtet e mëposhtme:

Të domosdoshme:
  • Të kenë implementuar më shumë se 2 sisteme Manaxhimi Cilësie (ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27000 etj) si dhe HACCP.
  • Njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe/ose italiane.
  • Të ketë të paktën 2 vite punë në këtë sektor
Të preferueshme:
  • Të zotërojë patentë
  • Të ketë më shumë se 5 vite pune punë eksperiencë në sektor

Duke qënë se ne e vlerësojmë kohën Tuaj lutemi vlerësoni dhe Ju kohën tonë dhe aplikoni VETËM nëse plotësoni kriteret e domosdoshme.Të interesuarit janë të lutur të vizitojnë faqen tonë të internetit www.azconsulting.al për të kuptuar profilin e punës dhe të aplikojnë duke dërguar një cv në adresën e e-mailit: info@azconsulting.al deri në datë 1.03.2015


Vetëm personat e përzgjedhur do të thirren për intervistë

No comments:

Post a Comment