7.08.2014

Bursa për studime jashtë vendi nga Ministria e MbrojtjesQendra e Personel Rekrutimit kërkon të rekrutojë studentë ushtarakë për studime në:


1. Itali
Akademia Ushtarake Modena, 1(një) vend, Akademia Ushtarake e Aviacionit dega Forcë Ajrore 1(një) vend në Pozzuoli, Akademia e Detarisë Livorno 1(një) vend. 
2. Turqi
Shkolla e Lartë e Forcave Tokësore 1(një) vend; Shkolla e Lartë e Forcave Detare 1(një) vend; Shkolla e Lartë e Forcave Ajrore 2(dy) vende; Akademia Ushtarake Mjekësore GATA 2(dy) vende.
3. Greqi
Shkolla e Lartë Ushtarake e Forcave Tokësore “EVELPIDON”, Athinë, 2(dy)vende.
4. Kosovë
Shkollimi i kadetëve në Qendrën e Studimeve Universitare dhe në Universitetin Amerikan të Kosovës 1(një) vend.


1. Kriteret e pranimit të kandidatëve
2. Dokumentet për regjistrim
3. Datat e testimit
4. Tabelat mbi Testimin e Aftësimit Fizik

Afati i fundit i dorëzimit të dosjeve është data 18 korrik 2014.
Kontakt:
Qendra e Personel Rekrutimit në Tiranë:
Adresa: Rruga e Dibrës, Tiranë (në ambientet e Komandës së Doktrinave dhe Stërvitjes)
Tel: 042 348 587

Linku origjinal: http://www.mod.gov.al/index.php/newsroom-2/njoftime/532-bursa-per-studime-jashte-vendit

http://www.mod.gov.al/images/PDF/studime_jashte_vendit_2014.pdf


No comments:

Post a Comment