4.10.2014

Trajnim Profesional për Sommelier- Niveli i Parë nga OSHS

1.    Leksioni i parë – Figura e Sommelierit

  Prezantimi i O.SH.S.
  Njohja me programin e nivelit të parë.
  Figura e Sommelierit në restoracionin modern.
  Tastevin – i, gota e degustimit, hapësja e shisheve dhe paisje të tjera të sommelierit.
  Demostrim praktik i shërbimit dhe hyrje në degustim.

  Prezantimi dhe degustimi i disa verërave nga të cilat,  Spumante Metodo Classico.
    
  2.    Leksioni i dytë – Vreshtaria 1

  Hardhia. Të dhëna për të. dhe përhapja e saj në botë
  Llojet e vreshtarisë dhe ndikimi i saj në cilësinë e verës.
  Ampelografia – Shkenca mbi njohjen dhe vlerësimin e kultivarëve të hardhisë.
  Pasuria varjetore e vreshtarisë sonë.
  Strukturat varjetore të rrushit për verë të bardhë dhe të kuqe.
  Ekologjia e hardhisë.
  Kërkesat jetësore të hardhisë ndaj mjedisit.
  Zonat e vreshtarisë dhe verëtarisë shqiptare.

  Prezantimi dhe degustimi i tre verërave autoktone.

  3.    Leksioni i tretë – Vreshtaria II

  Teknologjia e kultivimit të hardhisë.
  Fidani dhe struktura e tij. Ngritja e vreshtit dhe shërbimet agroteknike.
  Shërbimet në vreshtat e prodhimit (punimet, krasitjet, plehërimi etj).
  Njohje mbi vreshtarinë dhe verëtarinë biologjike.

  Prezantimi dhe degustimi i dy verërave autoktone.

  4.    Leksioni i katërt – Fruti i rrushit dhe përbërja e tij. Kantina

  Veshi i rrushit dhe përbërja e tij.
  Analizimi i frutit të rrushit (sheqeri, aciditeti, pjekja polifenolike).
  Mushti dhe korrigjimi i tij.
  Kantina – Struktura dhe përbërja e një kantine.
  Makineritë dhe paisjet e ndryshme të punës në kantine.

  Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë, një verë roze dhe një verë e kuqe.

  5.    Leksioni i pestë – Enologjia, Prodhimi dhe Përbërësit e verës.

  Fermentimi alkolik i mushtit.
  Llojet e verërimit.

  Prezantimi dhe degustimi i një vere të gazuar, i një vere të kuqe të re dhe një verë te kuqe të arrirë (3-4 vjet).

  6.    Leksioni i gjashtë – Enologjia, stabilizimi dhe ruajtja e verës.

  Fermentimi malolaktik.
  Stabilizimi, maturimi dhe vjetërimi i verës.
  Njohuri mbi difektet dhe sëmundjet e verës.

  Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë dhe një verë te kuqe të arrirë.


   7.    Leksioni i shtatë – Verërat speciale.

  Spumantet, verëra likeroze, verëra të aromatizuara dhe mishelat.
  Verëra pasite (nga rrushi i tharë).
  Verëra të gazuara.

  Prezantimi dhe degustimi i një “Spumante Metodo Classico ose Francia Corta”, një “Charmat Aromatico Dolce”, dhe një verë likeroze ose “Pasite”.


  8.    Leksioni i tetë – teknika e degustimit/ Prova pamore.

  Analiza sensoriale, stimulimi dhe perceptimi.
  Kushtet më të mira të degustimit.
  Të dhëna anatomike dhe fiziologjike për shikimin.
  Terminologjia dhe teknika e provës pamore.

  Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë të re, një verë të bardhë të arrirë dhe një “Charmat” të thatë.

   9.    Leksioni i nëntë – Teknika e degustimit/ Prova e nuhatjes.

  Të dhëna antomike dhe fiziologjike për shqisën e të nuhaturit (olfative).
  Llojet e aromave.
  Terminoligjia, teknika e degustimit dhe parametrat e vlerësimit të provës së nuhaturit (olfative).

  Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë aromatike, një vere të kuqe të re dhe një vere të kuqe të vjetëruar.

     10. Leksioni i dhjetë – Teknika e degustimit / Prova e të shijuarit.             

  Të dhëna anatomike dhe fiziologjike për shijimin. Ndjesitë në shijim, të kontaktit dhe aromatike-shijore.
  Teknika e shijimit dhe parametrat e vlerësimit të provës së shijimit.
  Termat teknik që përdoren në provën e shijimit.
  Ushtrime të ndryshme për vlerësimin e ndjesive  të “butësisë” dhe “fortësisë”.

  Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë dhe një vere të kuqe të arrirë.

     11. Leksioni i njëmbëdhjetë –Enografia botërore.             

  Klasifikimi i verërave, ligjet dhe normativat kryesore në BE.
  Leximi i etiketës së verës.
  Vreshtaria dhe verëtaria e disa vëndeve të botes.

  Prezantimi dhe degustimi i një vere IGT, një vere AOC dhe një vere LBV.

     12.  Leksioni i dymbëdhjetë – Birra dhe distilatet e drithërave.

  Birra – prodhimi, klasifikimi dhe teknologjia kryesore.
  Proçesi i distilimit.
  Distilatet kryesore të prodhuara nga drithërat: Whisky, Vodka, Gin, etj…

  Prezantimi dhe degustimi i tre tipeve të ndryshme të birrave.

  13. Leksioni i trembëdhjetë – Distilate të tjerë (Raki, Rum, Tequila, Cognac, Armagnac, Calvados…).

  Sisteme të ndryshme distilimi.
  Tipet kryesore të distilatëve dhe degustimi i tyre.
  Klasifikimi i distilateve.

  Prezantimi dhe degustimi i një distilati drithi, një distilati vere dhe një distilati bërsie.

  14. Leksioni i katëmbëdhjetë – Enogastronomia

  Të dhëna mbi zhvillimin e shijes.
  Principet themelore të përshtatjes ushqim – verë.

  Prezantimi dhe degustimi i një vere të bardhë, një vere të kuqe dhe një vere “Pasite” dhe përshtatja e tyre me ushqimin.
    
  15. Leksioni i pesëmbëdhjet – Funksionet e sommelierit

  Kantina e restorantit.
  Prezantimi i verës me menu.
  Praktika të shërbimit të vërës.

  Prezantimi dhe degustimi i tre verërave të rëndësishme të tipeve të ndryshme.

  16. Leksioni i gjashtëmbëdhjetë – Teknika Te marketingut dhe Tregu.

  Prezantimi, strategjitë dhe format e marketingut për një kantinë.

  Prezantimi dhe degustimi i një vere të rëndësishme, një birrë lager dhe një distilati drithi.

  17. Leksioni i shtatëmbëdhjetë – Vizitë në një vresht në prodhim dhe kantinë vere.

  Vëzhgimi nga afër i linjës së prodhimit dhe ruajtjes së verës.


  18. Leksioni i tetëmbëdhjetë – Darkë Didaktike.

  Degustimi i tre tipeve të ndryshme vere me tre lloje të ndryshme pjatash duke përdorur skedën teknike për analizim.
  Rishqyrtimi i teknikës së përshtatjes së ushqimit me verën.

  Linku origjinal https://www.facebook.com/notes/organizata-shqiptare-e-sommelieris%C3%AB/programi-i-ciklit-t%C3%AB-trajnimit-profesional-p%C3%ABr-sommelier-niveli-i-par%C3%AB/1443271779241984


  No comments:

  Post a Comment