4.23.2014

Kërkohen 2 vajza për pjesëmarrje në panair

Kërkohen 2 vajza për pjesëmarrje në panair në Prishtinë në datat 30 prill-3 maj.
Kompania operon në fushën e industrisë ushqimore.

Aplikantet duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:
  • të jenë të komunikueshme
  • të jenë të paraqitshme
  • të jenë të afta të mësojnë shpejt
  • të kenë disponibilitet për të lëvizur gjatë javës së panairit
Të interesuarit mund të aplikojnë duke dërguar një cv tek adresa: info@azconsulting.al brenda datës 25 prill.
Vetëm aplikantët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë


No comments:

Post a Comment