2.28.2014

Specialist i Marrjes në Sigurim, Sigal Dega Vlorë

SIGAL UNIQA Group AUSTRIA njofton për 1(nje) vend vakant si Specialist i Marrjes në Sigurim, Dega Vlorë:• Të ketë mbaruar arsimin e lartë;
• Te kete tre vjet eksperience në punë dhe preferohet të ketë eksperiencë 
pune 2 vjet në fushën e sigurimeve për marrjen në sigurim;
• Njohuri shumë të mira kompjuterike në programet e paketës Microsoft Office, internet;
• Njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze (të shkruar dhe të folur);
• Të ketë aftësi shumë të mira organizuese dhe komunikuese;

Të interesuarit, brenda datës 14 Mars 2014 te sjellin nje C.V. me fotografi, 2 referenca dhe nje Leter Motivimi prane Departamentit te Burimeve Njerezore te SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a. me adrese Qendra e Biznesit SIGAL, Bul. Zog I, Nr. 1, Tirane ose me e-mail tek info@sigal.com.al

No comments:

Post a Comment