1.21.2014

Leksion i hapur me Drejtorin e Burimeve Njerëzore të Albchrome

Pas suksesit të leksionit të parë të hapur, këtë javë do të organizohet një tjetër event me të ftuar Drejtorin e Burimeve Njerëzore të Albchrome, z. Emin Shini. 
Z. Shini ka punuar për disa vite në Departamentin e Burimeve Njerëzore dhe të Trajnimeve të OSBE dhe vjen për të dhënë përqasjen e tij mbi Burimet Njerëzore, evoluimi, sfidat dhe mundësitë që të ofron kjo disiplinë. 

Punësimi në vend, mundësitë dhe rruga të cilën duhet të përshkojnë (prezantim me tregun, mënyra praktike për të rritur mundësinë e punësimit, CV-ja dhe si ta përmirësojmë atë, intervista dhe një këndvështrim nga ana e një punëdhënësi etj

Vendi: Fakulteti i Ekonomisë, Universiteti i Tiranës
Data dhe Ora: Ditën e enjte, datë 23 janar 2014, ora 18:30

Hyrja e lirë

No comments:

Post a Comment