1.20.2014

Akademia e OSBE


Instituti Shqiptar për Çështjet Publike (AIPA) dhe Universiteti Marin Barleti (UMB), në partneritet me Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) - Prezenca në Shqipëri -  organizojnë një cikël trajnimesh mbi "rolin e OSBE-së dhe kontributin e saj në Shqipëri ".

Cikli i trajnimeve do të kryhet nga ekspertë dhe stafi i lartë të Prezencës së OSBE-së në Shqipëri. Qëllimi i këtij cikli trajnimesh është njohja me rolin e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri dhe ndihmën e saj për autoritetet shqiptare dhe shoqërinë civile në promovimin e demokratizimit, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut si dhe në konsolidimin e institucioneve demokratike në përputhje me parimet, standardet dhe angazhimet e OSBE-së.

Thirrja është e hapur për të gjithë studentët dhe anëtarët e shoqërisë civile të cilët kanë interes në sektorë të veçantë të punës së OSBE-së.

Aplikimi duhet të përmbajnë: Një Letër Motivimi e cila të përmbajë arsyet pse dëshironi të ndiqni trajnimet dhe nëse jeni të interesuar të ndiqni të gjithë ciklin e trajnimeve; dhe CV duke specifikuar nëse jeni student apo i anëtar i shoqërisë civile. Njohja e gjuhës angleze është avantazh.

Ju lutemi të na dërgoni kërkesën tuaj për pjesëmarrje dhe dokumentet e mësipërme, me e-mail në adresën: prog.manager-AIPA@umb.edu.al dhe director.aipa@umb.edu.al
Më poshtë ju lutem gjeni informacionin e detajuar (në anglisht)OSCECall for applications

OSCE Academy
Module onOSCE role and its  contribution in Albania
January – May 2014
Albanian Institute for Public Affairs (AIPA) and Marin Barleti University (MBA), in partnership with the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) - Presence in Albania - organize a six module training workshop on “OSCE role and its contribution in Albania”. The training workshop will be conducted by the experts and senior staff of the OSCE Presence in Albania. The aim of the workshop is get aquintant with the role of the OSCE Presence in Albania and its assistance to Albanian authorities and civil society on promoting democratization, rule of law, and human rights and on consolidating democratic institutions in conformity with OSCE principles, standards and commitments.
Eligibility: The invitation is open to university 3rd or master students and members of civil society with a strong interest on the role of OSCE and its specific working sectors.
Application procedure: Applications should contain: •    A Leter of Motivation why you would like to participate in the workshop and if you intend to follow all the six courses or list the corses you are interested in. • A Curriculum Vitae stating the University you are enrolled or the Civil Society you are engaged in. Knowledge of English language is an asset. Please send us your request for participation and the documents above, via e-mail at prog.manager-aipa@umb.edu.al and director.aipa@umb.edu.al
Schedule of the OSCE Academy
21.01.2014:
The OSCE, a very particular international organization

Lecturer: Robert Wilton (Deputy Head of OSCE in Alabania).
06.02.2014:
The OSCE in Albania

Lecturer: Ambassador F. Raunig (Head of OSCE in Albania)
25.02.2014:
Democratic Institutions, Civil Society and Media Development

Lecturers: Claudia Vollmer (Head of the Democratisation Department), Miranda Veliaj (Assembly), Elira Canga (Media Unit), Elton Lelo (Civil Society)
18.03.2014:
Human Rights and Rule of Law

Lecturers: Fiorentina Azizi (Head of Rule of Law and Human Rights Department), + 2 Project managers (TBC)
15.04.2014:
European Security Cooperation

Lecturers:  Guy Vinet (Head of Security Department), Mira Xhamalati (Border Cooperation), Florim Ademi (Demilitarisation)
27.05.2014:
Good Governance

Lecturers: Manoela Lussi (Head of Good Governance Department), Ermelinda Xhaja (Anticorruption), Elton Qendro (Environment) or Juliana Rexha (ATHB), Silvana Malaj (Decentralisation and Administrative - Territorial Reform)
Selection: Each module can accommodate up to 30 participants, with the intention of keeping a balance between students and civil society members. Priority will be given to students and members of civil society from the most marginalized groups in Albania.
Tuition: There is no tuition fee for participation and participation at the modules is free of charge.
Methodology: Each Head of OSCE Department will present the work of the Department. Then, the Project Managers will take over and speak about their practical work. The presentations will last 30 minutes total. Then, there will be 30 minutes of questions and debate.
Certificate of training completion will be issued at the end of the six modules for all the participants that will fully attend the workshops.

No comments:

Post a Comment