12.16.2013

Pozicion i lirë pune: Specialist Burimesh Njerëzore pranë Agna Group

Pozicioni: Specialiste e Departamentit të Burimeve Njerëzore
Departamenti: Burimet Njerëzore
Qyteti: Tirane


Pershkrimi:

Kompania Agna Group kërkon të punësojë një person në pozicionin Specialiste e Departamentit të Burimeve Njerëzore.


Kandidati duhet të ketë këto kualifikime:

−        Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
(Kandidatët të cilët janë diplomuar në degët Informatikë dhe Administrim Biznes do të kenë avantazh)
−        Njohje shumë e mirë e gjuhës angleze
−        Njohje shumë e mirë e paketës Microsoft Office (Diploma e ECDL përbën avantazh)
−        Aftësi shumë të mira komunikuese
−        Njohje shumë e mirë e mediave sociale

Dokumentacioni i kërkuar për aplikimin:

  1. Curriculum Vitae
  2. Fotokopje e Diplomës dhe dëshmi të kualifikimeve të tjera
  3. Listë Notash
  4. Referenca nga punëdhënës të mëparshëm (nëse ka)
  5. Letër interesi 

Të interesuarit të dërgojnë cv në adresën bpepi@agnagroup.com

Afati i fundit: 

Apliko per kete vend

No comments:

Post a Comment