11.17.2013

MBNJ- Vlerësimi i detyrave F306

Kodi   Vlerësimi  Shpjegimi
752467 1 Mungon objektivi i karrierës, duhet të riemëroni dokumentat, informacioni duhet të jetë i njëjtë në të dy versionet
171929 2 Duhet të hapni një tjetër adresë e-maili dhe të përdorni emrin tuaj të pasaportës, duhet të ndërroni fotografinë, duhet të riemëroni dokumentin
938504 2 Duhet riemërtuar dokumenti
757473 1.5 Duhet të riemërtoni dokumentat, duhet që versioni në shqip dhe në anglisht të kenë të njëjtin informacion, rishikoni gramatikisht objektivin në shqip, duhet të hapni një adresë tjetër e-maili, veshja dhe qendërzimi i fotografisë nuk janë optimalet, ka një problem me mbiemrin tuaj
357386 2 Duhet të rishikoni objektivin e karrierës, duhet të shkruani me ç dhe ë
2479 2 Duhet të riemërtoni dokumentat, duhet të shkruani me ç dhe ë, duhet të hapni një adresë të re e-maili
752487 2 Mungon versioni në anglisht i objektivit,  shkruani me ç dhe ë
150108 1.5 Duhet të shkruani me ç dhe ë, duhet të ndërroni fotografinë në CV, duhet të vendosni adresën që më keni dëguar e-mailin edhe tek CV
3041 2 Duhen riemërtuar dokumentat, nëse objektivi të ishte i shkruar i gjithi me ç dhe ë kjo CV do ishte idealja
752485 2 Duhet ndërruar fotografia, duhet riemërtuar dokumenti
196905 1.5 Duhet të rishikoni objektivin e karrierës, duhet që teksti në anglisht dhe në shqip të jetë i njëjtë
752491 2 Teksti në trup të e-mailit jo tek subjekti
944271 2 Duhen riemërtuar dokumentat, duhet të shkruani me ç dhe ë, shkrimi duhet të jetë në trupin e e-mail jo në subjekt i gjithi
752497 1.5 Duhet riemëruar dokumenti, duhet të shkruani me ç dhe ë, duhet të përdoni një fotografi tjetër, duhet ta dërgonit e-mailin nga adresa juaj e e-mail
752499 1 Mungon versioni në anglisht, rishiko obj e karrierës, shkruani me ç dhe ë
752505 0 Nuk është dorëzuar
752507 1.5 Duhet të shkruani me ç dhe ë, duhet të përdoni një fotografi tjetër, duhet ta dërgonit e-mailin nga adresa juaj e e-mail
3393 2 Shumë mirë
752511 1 Duhet të shkruani me ç dhe ë, mungon fotografia, duhet të rishikoni objektivin (dëshira për të punuar jo në fushën e studimeve nuk ju ndihmon për tu përzgjedhur), duhet të riemërtoni dokumentin
752513 2 Duhet të shkruani me ç dhe ë
752515 1.5 Duhet të shkruani me ç dhe ë, ju sugjeroj të hapni një tjetër adresë e-maili.
752523 1.5 Duhet ndërruar fotografia
7234 0 Nuk është dorëzuar
0123 0 Nuk është dorëzuar
451507 1.5 Duhet që informacioni në të dy CV të jetë identik, duhet të shkruani emrin e institucionit tuaj arsimor

No comments:

Post a Comment