11.14.2013

Kërkohet punonjëse në Agjenci Turistike

Kriteret:

  • Të njohë shumë mirë programin Amadeus
  • Të zotërojë shumë mirë gjuhën angleze


Personat që përmbushin kriteret janë të lutur të aplikojnë duke dorëzuar një CV në adresën: bukurijegjonaj@gmail.com

* Vetëm personat e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë

No comments:

Post a Comment