11.30.2013

MBNJ- Leksioni i shtatë

REKRUTIMI

I. Tregoni nëse pohimet e mëposhtme janë të vërteta (V) apo të gabuara (G)

 1. Rekrutimi është proçesi nëpërmjet të cilit ndërmarrja punëson një numër punonjësish për të plotësuar vendet bosh.
 2. Ritmet e krijimit të vendeve të punës në organizata, ndihmojnë në zhvillimin e aktiviteteve të rekrutimit.
 3. Kostoja e rekrutimit nuk varion sipas vendit të punës për të cilin duhet të rekrutohen kandidatët, pasi kemi të bëjmë me proçedura të njëjta pavarësisht nga pozicioni.
 4. Rëndësia e rekrutimit është rritur dhe për shkak të rritjes së niveleve të qarkullimit.
 5. Sipas këndvështrimit strategjik të rekrutimit, ndër kriteret e shpalluara për aplikantët përfshihen njohuritë, zotësitë dhe aftësitë që kërkohen për të realizuar si detyrat aktuale dhe të ardhshme.
 6. Proçesit të rekrutimit i paraprin proçesi i planifikimit të burimeve njerëzore.
 7. Nuk është e domosdoshme që para proçesit të rekrutimit të kryhet dhe analiza e vendit të punës, pasi për punonjësin e ri që do marrim do të ndryshojë dhe analiza e vendit përkatës të punës.
 8. Nisur nga fakti që disa punë janë më të përshatshme për burra dhe disa të tjera për gra, sugjerohet që ndër ktiteret e shpallura në rekrutim të jetë dhe gjinia.
 9. Transferimi është një burim i brendshëm i rekrutimit.
 10. Transferimi është proçesi i caktimit të një punonjësi në një punë me përgjegjësi më të madhe.
 11. Promocioni është një ndër mënyrat për të motivuar punonjësit.
 12. Ndër avantazhet e rekrutimit përmes rekomandimeve nga punonjësit brenda organizatës përmendim trajtimin e barabartë të punonjësve.
 13. Zyrat e punës realizojnë proçesin e përputhjes së ofertës për një vend të lirë me kërkesën e përfaqësuar vetëm nga personat e rregjistruar.
 14. Punëtorët e rastit janë ai burim rekrutimi që vjen në kompani pa organizma ndërmjetëse.
 15. Vendimi për zgjedhjen e medias nuk varet nga publiku që synohet të arrihet.
 16. Inventari i zotësive ka avantazhin e kostos së ulët dhe favorizon zhvillimin e punonjësve.
 17. Metoda më e përshtatshme për të vlerësuar një metodë rekrutimi është analiza e kompetencave të personelit dhe besnikërisë për ndërmarrjen.
 18. Lajmërimet e shpallura në gazeta dhe revista zakonisht sigurojnë aplikantë më pak të përshtatshëm sesa punëtorët e rastit ose rekomandimet.
  

11.25.2013

Pozicion i lirë pune: Specialist Komunikimi dhe Marketingu në një projekt të financuar nga USAID

Lajmërim Punësimi 

Pozicioni: Specialist Komunikimi dhe Marketingu 
Vendi: Tiranë 
Statusi: Me Kohë të plotë 

Mbi Programin 

AgroKapital eshte nje projekt 3-vjecar i financuar nga USAID dhe i implementuar nga CBS (Creative Business Solutions), nje organizate jo-fitimprurese. Misioni i CBS-it eshte fuqizimi i kapaciteteve te sipermarrjeve lokale dhe institucioneve financiare. Projekti AgroKapital ka per qellim rritjen ekonomike te Bujqesise dhe sektoreve te perpunimit te ushqimit. AgroKapital 
mbeshtet me konsulence teknike drejtperdrejt fermeret dhe agrobizneset ne procesin e financimit nga institucionet financiare si dhe rritjen e biznesit te tyre me forma te tjera kapitali. Programi bashkepunon me bankat duke iu ofruar sherbime keshillimi mbi kredidhenien ne Bujqesi. Projekti do zhvilloje nje portal on-line si qender informacioni per sektorin e bujqesise dhe ushqimit ku nderthuren lidhje agro-biznesi, lajme dhe informacione si dhe te reja dhe oportunitete per sektorin. 

Mbi Pozicionin 

Specialisti i Komunikimit dhe Marketing-ut eshte pergjegjes per zhvillimin dhe kurimin e permbajtjes te portalit me lajme dhe informacion. Specialisti do prodhoje gjithashtu sherbime te brendshme marketingu per CBS. Gjate zhvillimit te portalit, ai/ajo punon ngushtesisht me programuesit e softwar-it per dizejnimin dhe testimin e elementeve te portalit. Pas ndertimit te struktures, ai/ajo e mban portalin te freskuar me permbajtje, lajme, informacione dhe aktivitete kryesore. Specialisti i Komunikimit dhe Marketing-ut pregatit planet e marketingut per klientet si dhe menaxhon aktivitetet dhe ngjarjet promocionale te projektit. Ai/ajo kontribuon gjithashtu ne raportet 3-Mujore dhe Vjetore per publikun dhe donatoret kryesore. Ky pozicion i raporton Keshilltarit te Komunikimit dhe Marketing-ut. 

Detyrat dhe Pergjegjesite 

 Pergjegjes per zhvillimin dhe mirembajtjen e permbajtjes se portalit te infromacionit. Shkruan artikujt, ngjarjet ose aktivitetet kryesore si dhe ben lidhje me informacione te partnereve te projektit duke publikuar permbajtjen e tyre. Ideon funksionalitetin e portalit duke ja pershtatur qellimeve te perdorimit. 
 Nderton dhe kultivon marredheniet me institucionet kryesore partnere te informacionit duke pershtatur permbajtjen e portalit ne avantazhe te ndersjelleta.  


 Pregatit dhe implementon fushatat e marketingut dhe menaxhon aktivitetet dhe ngjarjet promocionale te projektit dhe CBS. Kontribon ne raportet zyrtare 3-Mujore dhe Vjetore per publikun dhe donatoret. 
 Nderton marredhenie te sukseshme me ekipet e zhvillimit te SME dhe Institucioneve Financiare duke mbledhur lajme me interes per portalin ne menyre te vazhdueshme 
 Rrit interesin e publikut mbi projektin dhe aktivitetet nepermjet veprimtarive PR. Realizon shperndarje te sukseshme te lajmeve te portalit ne rrjetet sociale. 

Kualifikimi 

 Diplome universitare ne komunikim/gazetari, marketing ose ekuivalentet e tyre. 
 Minimum 3 vjet eksperience me komunikimin e shkruar, marredheniet me publikun ose projekte ekuivalente te gazetarie/marketing. 
 Aftesi te shpejta te mesimit te platformave te menaxhimit informatik te mediave dhe platformave CMS (Content Management System) 
 Mjeshter i perdorimit te rrjeteve sociale i afte te inlfuencoje lidhje te medha grupesh 
 I afte te zhvilloje dhe rrisi marredheniet me partneret e informacionit duke rritur transaksionet komunikuese me dobi dy-paleshe. Experienca te meparshme PR jane te preferueshme. 
 Mentalitet i larte i punes ne grup; i/e afte te influencoje te tjeret me gjenerimin e informacionit lajmeve dhe burimeve te informacionit. 
 Standarte te larta profesionale mbi integritetin informative dhe kualitetit teknik te te shkruarit. 

Per tu konsideruar ne kete pozicion ju lutem dergoni CV perpara dates 30 Nentor me nje leter motivimi tek info@cbs.al duke vendosur “Specialist Komunikimi dhe Marketingu” ne subjektin e email-it.

11.24.2013

Si të shkruajmë një letër motivimi?

Adresa juaj (Rruga, qyteti, shteti, ZIP Code)

Data e saktë

Emër Mbiemër i punëdhënësit potencial
Titulli profesional i personit
Emri i Kompanisë 
Adresa e kompanisë


I/E nderuar (Drejtohuni me Zotëri, Zonjë ose me titull dhe mbiemer)

Paragrafi i parë: Tregoni qartësisht pse po i shkruani personit, titullin e pozicionit për të cilin po aplikoni, dhe sipas informacionit në dispozicion sqaroni dhe sesi e keni dëgjuar për personin që po i shkruani ose kompaninë në fjalë.  

Paragrafi i dytë: Shpjegoni arsyet pse jeni i interesuar për atë vend pune dhe arsyet që ju shtyjnë ju për të aplikuar. Nëse keni eksperiencë pune ose akademike që lidhet me pozicionin kujdesuni që ta vini në pah nëpërmjet një ose dy shembujve. Theksoni aftësi dhe zotësi të cilat lidhen me vendin e punës. Kujdesuni që të shkruani me vetëbesim dhe kujtohuni që lexuesi do ta shohë letrën tuaj të motivimit si tregues i aftësive tuaja të të shkruarit.  

Paragrafi i tretë: Përsëritni interesin tuaj për pozicionin dhe entuziazmin tuaj për të përdorur aftësitë për të kontribuar në punën e organizatës. Falenderoni lexuesin për konsideratën ndaj aplikimit tuaj dhe mbylleni letrën duke pohuar që ju mbeteni në pritje të mundësisë për të diskutuar më tej mundësinë për punësim në kompani. 

Sinqerisht,

(nënshkruani këtu stilolaps ngjyrë bu ose të zezë)
Emri dhe mbiemri 

Formati: Harvard Business School

11.22.2013

Bursë e plotë studimi MA in Environmental Studies – Cities & Sustainability


Deadline: 23 December 2013

Open to: candidates with a Bachelor’s degree
Scholarship: covers a monthly allowance for living costs, a contribution to travel and installations costs and a contribution to participation costs

Description

The Master of Science in Environmental Studies – Cities and Sustainablity (JEMES CiSu) is a unique 2-year programme offered jointly by the Institute of Environmental Technology and Energy Economics and Institute of Wastewater Management and Water Protection (Technische Universität Hamburg-Harburg, TUHH); the Department of Development & Planning (Aalborg University, AAU); the Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB); and the Department of Environment and Planning (Universidade de Aveiro, UA), which enables excellent graduates with first degrees in engineering, science, management and technology to successfully deal with complex urban processes and problems across international, cultural and disciplinary boundaries.
The programme is fully delivered in English and aims to enable excellent graduates with first degrees in engineering, science, management and planning to successfully deal with complex urban processes and problems across international, cultural and disciplinary boundaries.
The programme is full time over 24 months and divided into 4 semesters of study with focus on one overarching theme: Cities & Sustainability.
The programme is divided in two sub-themes:
 • Sustainability Management & Planning (with AAU, and UAB)
 • Sustainable Technologies & Processes (with TUHH, and UA)

Eligibility

 • A Bachelor’s degree or equivalent, at a second-class (upper) level or higher, in an engineering, science, technology, or management subject;
 • A minimum total of 16 credits (ECTS) earned in mathematics and basics of natural sciences such as biology, chemistry and physics;
 • An appropriate level of competence in the English language, through the attainment of, at a minimum, B2 (Effective Operational Proficiency) in the Common European Framework of Reference for Languages. Proof of English language proficiency has to be provided by each student, except when English is his or her native language or if his or hers first degree has been undertaken in English.

Scholarship

Category A students - students, who are not residents of the EU-Member States, the EEA-EFTA states and the candidate countries for accession to the EU, and who have not carried out their main activities (studies, work, etc.) for more than a total of 12 months over the last five years in any of the above countries:
 • a fixed amount of EUR 8,000 as a contribution to travel and installations and any other costs to be paid in two instalments of EUR 4,000 per year.
 • a contribution to participation costs to the JEMES CiSu programme of EUR 4,000 per semester.
 • a monthly allowance covering living costs of EUR 1,000 for the duration of the programme.
Category B students -  students, who are residents of the EU Member States, the EEA-EFTA states and the candidate countries for accession to the EU and who do not fulfil the Category A criteria
 • a fixed amount of EUR 3,000 as a contribution to travel and installations and any other costs to be paid in two instalments of EUR 1,500 per year.
 • a contribution to participation costs to the JEMES CiSu programme of EUR 2,000 per semester.
 • a monthly allowance covering living costs of EUR 500 for the duration of the programme.

Application

The application deadline for these scholarships is 23 December 2013. The submission of the application for the JEMES programme in Cities and Sustainability takes place in two stages, which means that an application is only eligible when a candidate has submitted first an online application HERE and then a paper version of the application prior to the deadline. More details about how to apply are available HERE.11.20.2013

Dy pozicione të lira pune në projekt në jug të Shqipërisë

1 djalë dhe një vajzë me profil:
 • Biznes, 
 • Juridik 
 • Shkenca Politike,
Të ketë aftësi të mira menaxhuese, 
Të jenë pjesë e një skuadre për projekte në jug të Shqipërisë. 


Të detyrueshme, asnjë përjashtim: 
1. Të ketë përfunduar studimet e larta me mesatare mbi 9. 
2. Njohuri shumë të mira në anglisht 
3. Eksperience të paktën 1 vit, në kompani private (jo eksperiencë në OJF ose institucione publike). 
4. Angazhim full-time në punë

Nëse i plotësoni të tre kriteret, dërgoni një email tek jolafoto@gmail.com 


11.19.2013

Pozicion i lirë pune: Specialist i Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Analizës së Biznesit


                   NJOFTIM PËR POZICION VAKANT ME KOHË TË PLOTË
 “Magnum Opus Group” sh.p.k.
Machinery of Governance
v  PERSHKRIM I SHKURTER I KOMPANISË.

Ne, “Magnum Opus Group” sh.p.k., jemi një kompani e re dhe ambicioze e themeluar në vitin 2011, me seli në Tiranë, e cila në fokus të veprimtarisë së saj ka shërbimin e konsulencave  manaxheriale ndaj operatorëve të biznesit vendas dhe të huaj. Nëpërmjet një stafi të kualifikuar dhe novator, në një ambjent miqësor dhe dinamik, gjithnjë synojmë të ofrojmë shërbimin me cilësinë më të lartë, në kohën më të shkurtër për çdo aspekt të funksionalitetit të biznesit. Ne mendojmë se shumë mirë nuk është mjaftueshëm dhe besojmë në egzistencën e shërbimit perfekt, nga i cili të gjithë janë përfitues.

v  TITULLI I POZICIONIT TË PUNËS

Specialist i mirëadministrimit të burimeve njerëzore dhe analizës së biznesit

v  PËRSHKRIM I PËRGJITHSHËM I POZICIONIT

Në varësi të projekteve të ndryshme, mbështetur në ekspertizën dhe informacionet që do të grumbullojë, analizon dhe propozon zgjidhjet më optimale që mund të ofrohen sipas rastit që do të trajtohet. Realizon proceset dhe hapat e veprimit për të arritur realizimin e objektivave të vendosura në mënyrën më efiçiente.  Jep kontribut të drejtpërdrejt në zbatim, me qëllim përmbushjen e objektivave të projekteve.  


v  KRITERET / KUSHTET KRYESORE QË DUHET TË PËRMBUSHË KANDIDATI

I DOMOSDOSHËM
PREFEROHET
AVANTAZH
EDUKIMI /
KUALIFIKIMET
Të ketë përfunduar arsimin e lartë.
Të ketë përfunduar studimet në fushën e ekonomisë me profil administrim biznesi dhe shkencave ekzakte.
Master / Doktoraturë
EKSPERIENCA NË
PUNË
Mbi 3  vjet në pozicione pune të ngjashme
Mbi 5 vjet në  pozicione pune  të ngjashme, apo në udhëheqje projektesh
Të ketë eksperiencë në fushën e ristrukturimit të institucioneve publike, apo private
GJUHËT E HUAJA
Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës angleze
(folur dhe shkruar)
Të ketë njohuri shumë të mira të  një gjuhe të dytë të BE
(folur dhe shkruar)
Të ketë njohuri shumë të mira të një gjuhe të tretë
(folur dhe shkruar)
NJUHURI MBI
KOMPJUTERIN
Të ketë njohuri shumë të mira mbi paketën Microsoft Office
Të ketë njohuri të shkëlqyera në programe për manaxhimin e projekteve 
Të ketë njohuri të mira mbi GIS
AFTËSI SPECIALE / NDËRPERSONALE
Të ketë aftësi analitike
Të punojë në grup
Të jetë i përkushtuar
Të jetë korrekt
Të ketë aftësi të mira komunikuese
Të ketë aftësi për të mësuar shpejt
Të jetë i prirur për të bërë oponencë në diskutim
Të ketë aftësi organizuese
Të ketë inisiativë dhe ide novatore

Të ketë aftësi të mira negociuese

            Të gjithë të interesuarit, janë të lutur që të dërgojnë nëpërmjet adresës së e-mailit info@mog.al, formatin e CV-së.

            Afati i fundit i aplikimit do të jetë ora 2400, e datës 30.11.2013.

SHËNIM:
-          JU GARANTOJMË QË TË DHËNAT E DËRGUARA NGA ANA JUAJ DO TË JENË TËRËSISHT TË TRAJTUARA SI KONFIDENCIALE.
-          VETËM APLIKANTËT QË PËRMBUSHIN KRITERET E PËRCAKTUARA DHE QË DO TË KALOJNË NË FAZËN E DYTË TË PROCESIT TË PËRZGJEDHJES DO TË NJOFTOHEN.


ADRESA E SELISË:  Rruga “J.Derada”, nd.1, h.20, ap.8, (përballë Parlamentit), TIRANË     

Projekt mbi Ekonominë e Gjelbër nga REC

Të mësojmë dhe aplikojmë koncepte të Ekonomisë së Gjelbër

Kohëzgjatja: Tetor, 2013 - Mars, 2014

Ky projekt është në kërkim të ideve, risive të gjelbra nga studentët tanë, që do të ndihmojnë bizneset shqiptare të bëhen më të “Gjelbërta” dhe qëndrueshme.

Ky projekt është në kërkim të ideve, risive të gjelbra nga studentët tanë, që do të ndihmojnë bizneset shqiptare të bëhen më të “Gjelbërta” dhe qëndrueshme.
Çfarë është Ekonomia e Gjelbër?
Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP) ka zhvilluar një përkufizim për Ekonomine e Gjelbër si një ekonomi që çon në përmirësimin e mirëqenies njerëzore dhe barazisë sociale, duke reduktuar ndjeshëm rreziqet mjedisore dhe menaxhuar burimet natyore në mënyrë të qëndrueshmë. E thënë më thjeshtë, Ekonomia e “Gjelbër” është një ekonomi që shkarkon sasi të vogla karboni, përdor në mënyrë efiçente burimet dhe sjell një zhvillim gjithëpërfshirës në shoqëri.
Nëpërmjet këtij projekti, REC Shqipëri, sfidon të gjithë studentët për të demonstruar shpirtin e tyre krijues, inovues, në gjetjen e zgjidhjeve inovative të gjelbërta për ekonominë shqiptare, që lidhen veçanërisht me prodhimin e qëndrueshëm, modelet e konsumit miqësor me mjedisin, sektorin e turizmit të përgjegjëshm mjedisor, promovimin e kulturës dhe traditës sonë kombëtare, etj.
Ky projekt do të përpiqet të gjejë mekanizmat e duhura për prezantimin dhe përfshirjen e koncepteve të ekonomisë së “Gjelbër” në Shqipëri dhe pse jo përfshirjen e këtyre koncepteve në kurrikulat e disa universiteteve në Shqipëri, për të përmirësuar zhvillimin ekonomik të vendit tonë dhe mjedisin gjithashtu.
Projekti “ Të mësojmë dhe aplikojmë koncepte të Ekonomisë së Gjelbër”, mbështetur nga programi i GIZ për Zhvillimin Ekonomik dhe Nxitjen e Punësimit (EDEP), dhe zbatuar nga REC Shqipëri ka tre faza:

aza e parë: Kurs një javor me studentët mbi Ekonominë e Gjelbër me studentë të fakulteteve Ekonomi, Inxhinieri Mjedisi dhe Shkencat e Natyrës.
Faza e dyte: “Kam një ide të Gjelbër” gjatë fazës së dytë studentët që kanë ide inovatore të Gjelbërta do të mund ti zhvillojnë ato më tej të udhëhequr nga REC Shqipëri si dhe ekspertë të fushës për ti prezantuar ato para bisnesit shqiptar në panairin e ideve të gjelbërta që do të zhvillohet në Tiranë gjatë muajit Mars të vitit të ardhshëm. Gjithashtu gjatë kësaj faze ata do të mund të ndjekin dhe trajnime të avancuara në lidhje me hartimin e një plan biznesi, i cili do ti ndihmojë ata që ideja e tyre të kthehet në një sipërmarrje apo dhe Plan Biznesi të vërtetë. Informacionet e marra gjatë kursit të leksioneve do t’iu shërbejnë studentëve si një nxitje për të zhvilluar idetë e gjelbëra për biznesin në Shqipëri.

Faza e tretë: “Panairi i Ideve Inovative të Gjelbërta për Studentët”. Për herë të parë në Shqipëri REC mbështetur nga GIZ (EDEP) do të zhvillojë për studentët shqiptarë panairin e ideve të gjelbërta. Studentët që do të marrin pjesë në Panairin me idetë e tyre inovatore do të prezantojnë këto ide para një Jurie, e cila do të përbëhet nga figura të shquara të shoqërisë shqiptare, në fushën e ekonomisë dhe mjedisit dhe sipërmarrjes. Në fund të aktivitetit do të vlëresohen dhe nderohen me cmim 5 idetë me interesante që lidhen drejtpërdrejt me konceptet e Ekonomisë së Gjelbër. 

11.18.2013

Hackathon Albania 2013


7 dhjetor 2013 9:00am-5:00pm

IT ne Sherbim te Shoqerise Civile!

Nëse je një aktivist, nje programues, nje dizenjator, nje ekonomist je i mirëpritur të kontribuosh duke marrë pjesë në Hackathon Albania, e shtunë datë 7 dhjetor 2013 në zemër të Tiranës nga ora 9 deri në orën 17.

Si të fillosh?
Përpiqu të mendosh mbi disa momente të rëndësishme!

Së pari mendo nje teme shoqerore mbi te cilen mungon informacioni qytetar. Me tej bashkohu me nje grup qytetaresh te tjere me te njejten deshire per te permiresuar dicka. Ti mund të jesh një Rrëfyes i Mirë (storyteller); Analist; Inxhinjer; Scout / Informaticjen ose Designer.

1. Një rrëfyes i mirë – storyteller është ai që bën pyetjen e duhur, thjeshton idetë e komplikuara dhe ka sens humori. Një rrëfyes i mirë mund të jetë një gazetar, një aktivist civil, një student kreativ apo një person në kërkim të zgjidhjes.
2. Një Analist kalkulon përqindjet, bën lidhje e krahasime, nuk flet kot kur nuk duhet. Por një analist është kushdo që punon për tu rritur. Pa analizë nuk ka përgjigje, pa përgjigje nuk ka zgjidhje.
3. Inxhinierët dinë si të programojnë të paktën në një gjuhë programimi, dinë si të scrape një website, ata krijojnë REST APIs e jo tragjedi
4. Scout apo Informacijen je nëse njeh se çfarë lloj file në Google ty të bën punë, di të përdorë një ndërfaqe databaze.
5. Dizenjuesi di të vizatojë xhirafën, di të përdor of-the-shelf visualisation tools, di të përdorë D3 apo mund te percjelle vizualisht nje informacion ne HTML/CSS ne menyre te kendshme.

1. Lexo mbi probleme sociale të servirura nga media, shoqëria civile apo shiko ca nga ato që ti i ke çdo ditë përpara syve.
2. Fillo mendo mbi përpjekjet për ti zgjidhur. Krijo, hack-o apo përshtat diçka për të.
3. Gjej datasete të caktuara, APIs apo linke të projekteve të tjera që adresojnë çështje të ngjashme. Disa data po jua propozojmë ne http://open.data.al/ .
4. Eja në Hackathon dhe përdor kohën aty për të ndërtuar një instrument (tootls) të dobishëm.

Në fund fare: Trego që ti je vetë kreativ, harro cfare lexove më sipër dhe puno për diçka ndryshe, të shtunën datë 7 dhjetor diku në zemër të Tiranës me Hackera të tjerë shqiptarë.

Njoftimi origjinal: https://www.facebook.com/events/552551454813609/?ref_newsfeed_story_type=regular

Internship i paguar në SH.B.A

 • Aplikimi nëpërmjet: CV, Fotografi dhe Letër Motivimi 
 • Afati i fundit i aplikimit: 28 Nëntor


Job Description

Candidates that apply for intern positions with RBS are primarily seeking jobs in the business sector. Our primary focus is to develop interns’ emotional intelligence (EQ) and emotional competence, which are directly addressed through a door-to-door, direct sales position. Interns initiate contact, inspect properties, problem solve, and negotiate contracts with potential customers in the pest control industry. This industry is a $6.6 billion dollar industry that involves the regular treatment of insecticides on and around the home. It provides temporary relief from ants, spiders, cockroaches, and rodents that are extremely common in every neighborhood in the Southern United States. Even amidst economically challenging times, the demand for pest control exists because of the necessity of its services.
Practical experience also includes: customer service, product information distribution, pricing strategies, quality control, customer relations improvement, business contract law, and inter-department coordination. Both person-to-person and telephone communication in English with customers, potential customers and American co-workers is performed daily. RBS also brings realism to the job by creating an authentic business environment where interns experience the risks and rewards based strictly upon performance, giving candidates even more financial incentive to perform at higher levels.
Living Accommodations
RBS arranges housing in beautiful, safe neighborhoods. Rooms are typically occupied by two people. These accommodations include furniture, beds, internet access, and major appliances including a clothes washer and dryer. The monthly housing cost is typically $395 USD per month per person. This cost reflects the total monthly rent, divided by the total number of interns residing at that location and may rise or fall depending on the addition or termination of program participants. Housing costs typically include all utilities, including electricity, garbage, water, and gas, however these expenses vary depending on usage. Participants are responsible for $150.00 deposit and will sign a lease agreement with the property management company upon arrival. Participants need to bring personal items, bed and toiletry linens, cooking utensils, and power adapters/converters for personal electronic equipment.

Transportation
Texas is not known for its efficient public transportation. Therefore, RBS provides daily transportation to and from training and work. The cost of transport is $175 USD per month. Other transportation arrangements outside of the internship must be organized and financed individually.

Base Compensation & Expense Summary
Employees receive a base salary from their host company of $1250 USD per month. Interns are paid $100 USD per sale in addition to their base salary for every contract over 12 starting with the 13th contract sold that month. Interns must meet the 12 sale threshold in previous months to qualify for bonuses in the current month. If the interns demonstrate high levels of performance, the host company may invite selected interns to extend their visa up to 12 months from their original start date. Our internship program for 2011 starts June 20th 2013 and concludes June 20th 2014.
Expenses
These are the expenses interns incur as part of this internship. Interns pay these expenses on a monthly basis to the appropriate parties.

 • Housing: $395.00*
 • Transportation: $175.00
 • Taxes @6%: $75.00
 • Training Fee: $120.00
 • Cell Phone: $35.00


*Estimated

Other expenses, including food, entertainment, and other day-to-day expenses incurred by interns are considered discretionary. These costs in the United States are significantly less than European countries by approximately 35%.
Expectations
What we expect from our interns
We expect the following from our interns:

 1. The Right Intentions: must have the right motivation to participate in this internship; that is personal, vocational, and professional growth. Although living in Texas is very desirable to even Americans, this cannot be the primary motivation for interns.
 2. Complete Integrity: Interns must possess the commitment necessary to complete the program successfully. We do not tolerate deception in any form with clients, colleagues or employers.
 3. Professionalism: Interns arrive on-time, prepared to learn the daily material, and willing to readily accept direction and guidance from management.
 4. Strong Work Ethic: Interns routinely work 55-60 hours per week outside of the training.
 5. Focus on Growth: Interns focus continually on their growth in the areas of emotional intelligence.
 6. Accountability: Each intern’s progress is closely monitored and we expect accountability for one’s own performance.
 7. Responsibility: Interns who take full responsibility for their performance have an internal locus of control that breeds improvement and ensures success. There is no room in this internship for blame or complaint for shortcomings in personal performance.
 8. Positive Attitude: Interns choose to focus on the positive aspects of their development, casting negativity aside in all interactions.
 9. Teamwork: Interns recognize the importance of their team role and support others in their respective team roles.
 10. Goal Oriented: Interns are motivated to set, track, and realize developmental, personal, professional, and financial goals.
Training
Training is conducted by RBS at the host company’s office Monday through Friday, starting first thing in the morning. Training typically lasts 45 minutes to one hour; however, initially training can span two hours per day or more. Interns are responsible for reading daily material, submit to written and oral testing, and participate in team-based learning activities. Manuals and text books are covered by the training fee paid by participants.

Work Schedule
In the United States we believe that hard work is paramount to any successful endeavor and RBS is no exception to this rule. Participants can expect at least a 55-hour practical work week in addition to their formal training. Following training, participants are transported to their work sites where they begin supervised working in the field for approximately 9 hours per day, Monday through Saturday. A 1 hour mid-day break for meals and two 15-minute breaks throughout the day are routine. Following the conclusion of the workday, candidates are transported back to their living accommodations. Candidates can work additional hours upon request, only with express written permission by RBS and only under supervision. These hours will vary slightly depending on daylight hours.

Dress and Attire
Interns wear short sleeve, button down shirts provided by the host company. Interns are to bring their own high-quality, walking shoes, long pants and shorts. No jeans or skirts are permitted. Shorts are to be professional in appearance, to be one color and are to descend to about the knee cap. Satchel bags and wind breakers jackets are provided by the host company.

11.17.2013

MBNJ- Vlerësimi i detyrave F306

Kodi   Vlerësimi  Shpjegimi
752467 1 Mungon objektivi i karrierës, duhet të riemëroni dokumentat, informacioni duhet të jetë i njëjtë në të dy versionet
171929 2 Duhet të hapni një tjetër adresë e-maili dhe të përdorni emrin tuaj të pasaportës, duhet të ndërroni fotografinë, duhet të riemëroni dokumentin
938504 2 Duhet riemërtuar dokumenti
757473 1.5 Duhet të riemërtoni dokumentat, duhet që versioni në shqip dhe në anglisht të kenë të njëjtin informacion, rishikoni gramatikisht objektivin në shqip, duhet të hapni një adresë tjetër e-maili, veshja dhe qendërzimi i fotografisë nuk janë optimalet, ka një problem me mbiemrin tuaj
357386 2 Duhet të rishikoni objektivin e karrierës, duhet të shkruani me ç dhe ë
2479 2 Duhet të riemërtoni dokumentat, duhet të shkruani me ç dhe ë, duhet të hapni një adresë të re e-maili
752487 2 Mungon versioni në anglisht i objektivit,  shkruani me ç dhe ë
150108 1.5 Duhet të shkruani me ç dhe ë, duhet të ndërroni fotografinë në CV, duhet të vendosni adresën që më keni dëguar e-mailin edhe tek CV
3041 2 Duhen riemërtuar dokumentat, nëse objektivi të ishte i shkruar i gjithi me ç dhe ë kjo CV do ishte idealja
752485 2 Duhet ndërruar fotografia, duhet riemërtuar dokumenti
196905 1.5 Duhet të rishikoni objektivin e karrierës, duhet që teksti në anglisht dhe në shqip të jetë i njëjtë
752491 2 Teksti në trup të e-mailit jo tek subjekti
944271 2 Duhen riemërtuar dokumentat, duhet të shkruani me ç dhe ë, shkrimi duhet të jetë në trupin e e-mail jo në subjekt i gjithi
752497 1.5 Duhet riemëruar dokumenti, duhet të shkruani me ç dhe ë, duhet të përdoni një fotografi tjetër, duhet ta dërgonit e-mailin nga adresa juaj e e-mail
752499 1 Mungon versioni në anglisht, rishiko obj e karrierës, shkruani me ç dhe ë
752505 0 Nuk është dorëzuar
752507 1.5 Duhet të shkruani me ç dhe ë, duhet të përdoni një fotografi tjetër, duhet ta dërgonit e-mailin nga adresa juaj e e-mail
3393 2 Shumë mirë
752511 1 Duhet të shkruani me ç dhe ë, mungon fotografia, duhet të rishikoni objektivin (dëshira për të punuar jo në fushën e studimeve nuk ju ndihmon për tu përzgjedhur), duhet të riemërtoni dokumentin
752513 2 Duhet të shkruani me ç dhe ë
752515 1.5 Duhet të shkruani me ç dhe ë, ju sugjeroj të hapni një tjetër adresë e-maili.
752523 1.5 Duhet ndërruar fotografia
7234 0 Nuk është dorëzuar
0123 0 Nuk është dorëzuar
451507 1.5 Duhet që informacioni në të dy CV të jetë identik, duhet të shkruani emrin e institucionit tuaj arsimor