10.17.2013

Rekrutimi nëpërmjet Facebook

Sipas statistikave* në Shqipëri faqja më e klikuar është Facebook atëherë domosdoshmërisht funksionet e Facebook janë për tu konsideruar në fusha të ndryshme. Njëra prej tyre është dhe rekrutimi i punonjësve. Më poshtë gjenden disa të dhëna ndërkombëtare për çështjen në fjalë, të dhëna që mendoj janë interesante për tu ndarë:

o   Sipas një studimi* të rinjtë në Britaninë e Madhe janë të dehur në 76% të fotove në profilin e tyre në Facebook.
o   Një tjetër studim zbuloi se 50% e kandidatëve nuk do të fshinin foto/materiale nga profili i tyre në Facebook edhe sikur ta dinin që profili i tyre do të mbikqyret nga rekrutues potencial.
o   Në Australi 15% e rekrutimit bëhet nëpërmjet mediave sociale.

Të pyetur informalisht drejtuesit e disa kompanive të mëdha në Shqipëri pohojnë se ato i hedhin një shikim të shpejtë profilit të kandidatëve në Facebook. Personalisht edhe unë e bëj me kandidatët para fazës së intervistës. Kjo më bëri që të thellohesha më tutje në literaturë për të gjetur një lidhje mes dy proceseve.

Pyetja e parë që vlen të shtrohet është dilema etike: 

Duhet apo nuk duhet rrëmuar në profilin Facebook të një kandidati?

Personalisht nuk mendoj që ka një dilemë etike në këtë mes. Përsa kohë Facebook është rrjet social i hapur dhe i krijuar me qëllimin për të ndarë të dhëna atëherë nuk ka asnjë shkelje privatësie. Çdo informacion i lejuar në profil është informacion publik. Nga ana tjetër të ‘kaluarit mes gjërave personale’ të një kandidati ndihmon rekrutuesin për të marrë më shumë informacion nga gjuha e trupit në fotografi, stili i jetës, qëndrueshmëria, arritjet, pasionet etj. Personalisht jam tifoze e të shfytëzuarit e Facebook për të rënë në sy të rekrutuesve potencial. Më poshtë renditen disa ‘jo’ në një profil personal, konkluzione të dala nga shqyrtimi i profileve të dhjetra kandidatëve.

Çfarë nuk duhet të ketë profili juaj në Facebook:
-     Pseudonime të papërshtatshme. Nëse ju keni aplikuar për një pozicion senior në financë në një kompani serioze atëherë emri: ‘’Goca nga Tirona’’ është i papërshtatshëm

-     Foto të papërshtatshme. Besoj se të gjithë u velëm nga ‘fotot Woody’ këtë verë, ose tashmë të gjithë jemi në dijeni të pllakave të banjove të shtëpive të miqve tanë në Facebook...Nëse nuk jeni kandidat për të punuar në fushën e artit atëherë këto imazhe janë të papërshtashme pasi është shumë e vështirë perceptimi që i njëjti person do të respektojë me përpikmëri kodin e veshjes së kompanisë.

-    Statuse/komente me përmbajtje të papërshtatshme. Këtu bëhet fjalë për fjalorin/mënyrën e të shprehurit që nuk do të dëshiroje që një punonjës i kompanisë të kishte.

-    Vendosni të dhëna reale (ose lëreni të paplotësuar) seksionin rreth jush. Punë si: pronar, CEO në sallë interneti, puna tek ‘askushi’, punësimi ‘paradite pa punë, pasdite pushim’ etj etj japin shumë feedback tek rekrutuesit. Gjithashtu plotësoni saktë institucionin arsimor ku keni kryer studimet. Rast ilustrativ është ai i Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, emrin e të cilit e gjejmë të shtrembëruar në disa variante si: Fakulteti Ekonomik, Universiteti Ekonomik i Tiranës, Ekonomiku, University of Economics, Economy Faculty etj etj. 

Meqënëse kompanitë serioze në vend çdo ditë e më shumë kërkojnë që punonjësit e tyre të përfaqësojnë denjësisht kompaninë e tyre si brenda ashtu edhe jashtë ambienteve të punës atëherë kjo kthehet në një çështje që duhet mbajtur nën kontroll.

* Alexa (website ku renditen faqet sipas shikueshërisë)

* ZDNet study

No comments:

Post a Comment