9.15.2013

Protestë UT ditën e hënë 16.09.2013 ora 11:00

Tashmë nuk jemi FEUT në protestë por e gjithë UT. Nuk ka asnjë arsye për mos tu bashkuar dhe ti!

No comments:

Post a Comment