9.22.2013

Edona Bilali- Manaxhimi i Kohës-Revista Komercial, nr.4, Prill 2011

Manaxhimi i Kohës

Menaxhimi i kohës ka të bëjë me zhvillimin e proceseve dhe mjeteve që rrisin efiçencën dhe produktivitetin.

Edona Bilali
Kur mendojmë për menaxhimin e kohës, ne priremi të mendojmë menaxhimin e kohës vetjake, duke e përkufizuar atë si menaxhimin e kohës tonë te humbur për të bërë gjërat që duhet të bëjmë në mënyrë që të kemi më shumë kohë për të bërë gjërat që ne duam të bëjmë. Prandaj, manaxhimi i kohës paraqitet si një grup aftësish të detyrueshme për t’iu afruar sa më afër qëllimit të çdo manaxheri të suksesshëm që është shfrytëzimi optimal i kohës. Ideja është se sapo të arrijmë të zotërojmë aftësitëe menaxhimit të kohës, do të jemi më të organizuar, më eficient dhe më të lumtur.


Këshilla për të qenë një Manaxhues i mirë i kohës suaj:

Jini puntual
Me mire tre ore herët, sesa një minutë me vonese.
                                                                        William Shakespeare

Përdoreni kohën tuaj me maturi
Mos u gënjeni nga kalendari, viti ka aq ditë sa ju përdorni me maturi. Për dikë mund të ketë vlere një javë nga i gjithë viti, ndërsa për dikë tjetër një javë mund të ketë vlerën e gjithë vitit.
                                                                                                                                                                                                 Charles Richards
Rishikoni vazhdimisht prioritet tuaja
Nuk mjafton të jesh i zënë me punë, ashtu janë dhe milingonat. Pyetja është, për çfarë je i zënë?
                                                                                                                                                                                           Henry David Thoreau
Detajet kanë rëndësi
Kujdesuni për minutat dhe orët do të kujdesen për vetveten.
                                                                                                                                                                                                Lord Chesterfield
Fokusohuni në të tashmen
Koha për veprim është tani.Nuk është kurrë vonë për të bërë diçka.
                                                                                                                                                                                                    Carl Sandburg
Koha e humbur nuk kthehet më
Paraja vetëm mund të humbet ose të fitohet. Koha vetëm mund të humbet. Kështu që shpenzojeni atë me kujdes.                                                                                                                                     Proverb

Mos gjeni justifikime
Lajmi i keq është që koha fluturon, lajmi i mire është që ti je piloti.

                                                                          Michael Altshuler''Derisa të arrijmë të menaxhojmë kohën, ne nuk mund të menaxhojmë asgjë tjetër''

                                                     Peter F. Drucker


Përveç këshillave të mësipërme ekzistojnë dhe një sërë veprimesh rutinë të cilat në qoftë se menaxhohen në mënyrën e duhur do të rezultojnë në kursimin e kohës eficente. Disa nga ato janë:

1. Mos lejoni që lista juaj e emaileve të jete plotë gjatë gjithë kohës. Sistemojini ato në foldera të ndryshëm sipas rëndësisë.

2. Bëni gjërat e rëndësishme në fillim. Vendosni prioritete për punët tuaja, megjithëse është shumë komode t’ia nisësh megjërat më të thjeshta kjo nuk është zgjidhja më e mirë. Nëqoftëse filloni me gjërat me te thjeshta shpejt ato më të rëndësishmet do të grumbullohen dhe ju nuk do dini më nga t’ia nisni.

3. Mbani website-t e mirëorganizuara. Kjo do ju kursejë shumë kohë dhe do tju mbaje pozitiv në fillim të çdo pune.

4. Njihni oraret që ju keni më shumë rendiment. Kur vjen puna tek orët e punës opinionistë të ndryshëm marrin qëndrime të ndryshme. Shumica janë të bindur që orët më produktive janë ato të mëngjesit, sepse pas një gjumi të bollshëm truri është më funksional në orët e para të mëngjesit. Pavarësisht nga kjo, shumë njerëz preferojnë pasditen e vonë, duke qenë se orari i punës ka përfunduar dhe është më thjeshtë të punosh në qetësi.

5. Përditësoni axhendën tuaj. Është e rëndësishme që të jeni të mirë organizuar në çdo çast. Mendoni për koston oportune të një takimi të humbur.

6. Delegoni. Shume sipërmarrës e kanë të vështirë të delegojnë tek vartësit e tyre, kjo për shkaqe të ndryshme si p.sh. mungesa e besimit në aftësitë e punonjësit, dëshira për të patur çdo gjë nën kontroll, mendimi se mund të bëjnë më mirë vetë çdo gjë etj. Kjo ka rezultuar fatale për shume menaxherë të cilët herët ose vonë i kthehen delegimit. Me rëndësi është dhe të dihet të përcaktohet se çfarë vendimesh delegohen. Vendimet strategjike asnjëherë nuk delegohen, më të shpeshta janë vendimet rutinë të cilat merren nga nivelet më të ulëta të organizatave.

Megjithëse këto janë vetëm disa nga këshillat për të qenë një menaxher i suksesshëm i kohës suaj, janë një mënyrë shumë e mirë tu nisur drejt kësaj rruge.

No comments:

Post a Comment