7.19.2013

Këshilla për ju maturantë para se të merrni fluturimin

Këshilla për ju maturantë para se të merrni fluturimin


Në momentin më pak të përshtatshëm marrim vendimin më të rëndësishëm të jetës tonë, bëhet fjalë për zgjedhjen e profesionit që do të ndjekim për të gjithë jetën. Në këto ditë të gjithë maturantët dhe familjet përkatëse janë nën presionin e vendimarrjes për alternativën më të mirë të studimit e peshuar kjo me mundësitë dhe kapacitetin dhe kontributin e tyre gjatë periudhës së studimeve në shkollën e mesme. Po flasim për rreth 50.000 maturantë që pas pak orësh do të vendosin rrugën e karrierës së tyre. Faktorët që përcaktojnë vendimarrjen të shoqëruara nga disa këshilla për çdo rast janë si më poshtë: