6.13.2013

Manaxhimi (i munguar) i Marrëdhënieve me Klientin

Manaxhimi (i munguar) i Marrëdhënieve me Klientin
Edona BILALI, MSc - Sipas Dr. Philip Kotler, i cilësuar si babai i Marketingut, MMK (Manaxhimi i Marrëdhënieve me Klientin) është proçesi i krijimit dhe mirëmbajtjes së marrëdhënieve me përfitueshmëri me klientët duke ofruar vlerë dhe kënaqësi konsumatore.


Jam e bindur që postulate si: ‘’Klienti është mbreti’’ apo ato të kulturave aziatike: ‘Klienti është Zoti’’ i kemi dëgjuar me dhjetra herë, jo vetëm në mjedise akademike por edhe në mjediset e biznesit. Problemi është se këto postulate ose nuk besohen nga vetë personat që i thonë, ose fryma e manaxhimit shpesh nuk mbërrin deri tek struktura që ka kontakt të drejtëpërdrejtë me klientin.