11.23.2012

Gjuha e trupit në një intervistë pune

Gjuha e trupit në një intervistë pune

Shpesh pas intevistave të punës dëgjojmë nga kandidatët shprehje të tilla si: “Unë fola shumë mirë”, “unë ju përgjigja të gjitha pyetjeve” etj dhe pas përgjigjes refuzuese të kompanive dëgjojmë: “unë nuk e shpjegoj dot çfarë mund të kem thënë gabim”, “unë ndjeva armiqësi nga intervistuesi/ja”, “unë pata një ndjesi për këtë që nuk di ta shpjegoj” etj. Të gjitha këto kanë një të përbashkët: gjuhën e trupit.