10.23.2017

Hapet thirrja për studime 4-vjecare në Universitetin Amerikan të Bullgarisë

Hapet thirrja për studime 4-vjecare në Universitetin Amerikan të Bullgarisë

Statusi i Bursës: 

Kohezgjatja: 

23 Tetor 2017 deri 03 Janar 2018

Shkarko Dokumenta: 

Bursa: 

Fondacioni i Shoqërisë së Hapur për Shqipërinë dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG)  ftojnë gjithë të interesuarit të aplikojnë për bursa të plota dhe të pjesshme për studime 4- vjeçare në  Universitetin Amerikan në Bullgari (AUBG) për vitin akademik 2018-2019.
Degët që ofrohen në këtë Universitet janë:
Shkenca Kompjuterike; Ekonomiks; Administrim Biznesi;
Studime Europiane; Histori dhe Civilizim; Sisteme Informative; Gazetari dhe Komunikim; Matematikë; Shkenca Politike dhe Mardhënie Ndërkombëtare;
Letërsi
Kriteret: Kandidatët e interesuar në momentin e aplikimit duhet që:
  1. Të jenë nxënës në vitin e fundit të shkollës së mesme, ose ta kenë përfunduar atë;
  2. Të kenë njohuri shumë të mira në gjuhën angleze.
  3. Aplikantët duhet të kenë notë mesatare të lartë.
APLIKIMI: Duhet të aplikoni online deri në datën 3 Janar 2018, në linkun:
si dhe të ngarkoni dokumentat plotësuese sic përshkruhet në dokumentin bashkangjitur (Lista e Dokumentave).
Më pas, duhet të dorëzoni Formularin e Ndihmës Financiare se bashku me dokumentacionin deri në datën 1 Mars 2018, në një nga adresat e mëposhtëme:
Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë (Soros),
Rr. Qemal Stafa, 120/2, Tiranë
Tel: +355-42-235856, 042 234-223

E-mail: bursa@osfa.al
Ose
Admissions Office
ABF Student Center
American University in Bulgaria
12 Svoboda Bachvarova St.
Blagoevgrad 2700, Bulgaria
Ju mund të shkarkoni dokumentacionin e kërkuar duke klikuar këtu, ose mund të vini t’i tërhiqni ato pranë sekretarisë së Fondacionit.
Për më tepër informacion, Fondacioni dhe Universiteti Amerikan i Bullgarisë (AUBG) ju ftojnë të merrni pjesë në Mbrëmjen AUBG, e cila do të mbahet më 4 Nëntor 2017, ora 18:00 tek  Hotel Rogner. Në mbrëmje do të jenë të pranishëm përfaqësues të Universitetit, studentë, si edhe ish-studentë të këtij Universiteti, e mund të mësoni më shumë rreth tij dhe procesit të aplikimit.

Linku origjinal i njoftimit: http://www.osfa.al/bursa/hapet-thirrja-per-studime-4-vjecare-ne-universitetin-amerikan-te-bullgarise

4.10.2017

Workshop: "LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE NEI RAPPORTI COMMERCIALI ITALO - ALBANESI" / "ZGJIDHJA ALTERNATIVE E MOSMARRËVESHJEVE NË MARRËDHËNIET TREGTARE ITALO - SHQIPTARE" - 20/04/2017 - 09.00

Descrizione: LOGO RESOLUTIA SCRITTA NERA
 
 
La Camera di Commercio Italiana in Albania (CCIA) in collaborazione con RESOLUTIA e la Camera Arbitrale di Venezia

hanno il piacere di invitare la S.V. al Workshop 
“LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE NEI RAPPORTI COMMERCIALI ITALO – ALBANESI”
 
 
20 APRILE 2017, ORE 09:00 – 12:30
 
Sala “Abret”, Tirana International Hotel, Tirana
 
Il Workshop si propone di fornire ai partecipanti le informazioni di base sulle opportunità offerte dalla gestione negoziale ed arbitrale delle controversie tra imprese, soffermandosi principalmente sui seguenti argomenti: 

 
-         Le controversie commerciali tra Italia ed Albania: analisi delle criticità;
-         I meccanismi di risoluzione delle controversie in materia di investimenti stranieri: problematiche e opportunità
-         Il sistema delle Alternative Dispute Resolution in Italia: un modello esportabile?
 
Il Workshop si rivolge agli imprenditori italiani ed albanesi, nonché ai professionisti e consulenti legali e commerciali e prevede la presentazione di casi pratici.
 
Lingua: Italiano/Albanese
 
La partecipazione al seminario è a titolo gratuito.
 
In allegato il programma del Workshop. 
 
Per motivi organizzativi, si prega di dare conferma all’indirizzo: segreteria@ccia.al o eventi@ccia.al

Per ulteriori informazioni: 
+355 4 2234243 
 
 
Dhoma e Tregtisë Italiane në Shqipëri (CCIA) në bashkëpunim me RESOLUTIA dhe Dhomën e Arbitrazhit në Venecia    
 
kanë kënaqësinë t’ju ftojnë në Workshop-in
 

“ZGJIDHJA ALTERNATIVE E MOSMARRËVESHJEVE NË MARRËDHËNIET TREGTARE ITALO – SHQIPTARE”
 
 
20 PRILL 2017, ORA 09:00 – 12:30
 
Salla “Abret”, Tirana International Hotel, Tiranë 
Çështjet që do të trajtohen: 
 
Workshop-i ka për qëllim të informojë pjesmarrësit mbi mundësitë që ofron menaxhimi i negociatave dhe i mosmarrëveshjeve midis bizneseve, duke  u ndalur kryesisht në: 
 
-         Mosmarrëveshjet tregtare ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë: analiza e problematikave;  
-         Mekanizmat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve që lidhen me investimet e huaja: probleme dhe mundësi;
-         Sistemi i “Zgjidhjeve Alternative te Mosmarrëveshjeve” në Itali: një model që mund të eksportohet?
 
Workshop-i, gjatë të cilit do të trajtohen raste praktike, i drejtohet sipërmarrësve italianë, atyre shqiptarë si dhe profesionistëve dhe konsulentëve ligjorë të biznesit.  
Gjuha: Italisht/Shqip
Pjesëmarrja në Workshop është pa pagesë. 
Për arsye organizative, lutemi konfirmoni pjesëmarrjen në adresën email: segreteria@ccia.al ose eventi@ccia.al
Për informacione të mëtejshme: 
+355 4 2234243